5 okt 2022

Din elmätares klocka har alltid vintertid

Ju fler som väljer timavtal desto fler som undrar om elmätarens klocka är rätt. Det är den! Din elmätare registrerar alltid i svensk normaltid, som är vintertid, och sedan matchar vi din elförbrukning mot spotpriset. På så sätt blir du alltid korrekt fakturerad!

Så här funkar det

Som elnätsföretag följer vi Energimarknadsinspektionens (Ei) mätföreskrifter (EIFS 2016:2).

Enligt föreskriften ska elmätares registrering av mätvärden alltid anges i svensk normaltid, det vill säga vintertid, utan övergång till sommartid. Detta medför att när du läser av din elmätare i realtid visar den alltid vintertid. Trots detta blir du alltid korrekt fakturerad baserat på din förbrukning utifrån spotpriset.

Det finns flera anledningar till att dina mätvärden registreras i normaltid, utan att ta hänsyn till sommartid.

  • Som elnätsföretag följer vi Energimarknadsinspektionens regelverk.
  • Undviker att flera värden, för samma klockslag, redovisas.
  • Behöva inte ställa om klockan på elmätaren.

Vi matchar spotpriset

Som elhandelsföretaget fakturerar vi dig korrekt eftersom:

  • Vi tar hänsyn till sommar- och vintertid
  • Din förbrukning matchas mot spotpriset.

Så kom ihåg att när du läser av din elmätare hemma redovisas den alltid i normaltid, vilket ger en förskjutning av din förbrukning under sommarhalvåret.

Manual för din elmätare Läs mer om våra elavtal på vår blogg