13 sep 2017

Energidemokrati för alla – på olika sätt

Energidemokrati är ett begrepp på mångas läppar just nu. För oss på Skånska Energi är energidemokrati möjligheten för var och en att styra över sin energi på sina egna villkor. Här följer några exempel.

Energidemokrati är ett spännande begrepp som förekommer allt flitigare i den dagliga debatten. Oftast som möjligheten och rätten för var och en att producera sin egen energi och bli självförsörjande på el, med solceller och batterilagring som det vanligaste exemplet. Det är ett bra exempel, men det finns fler. Och energidemokrati kan vara så mycket mer.

Din bästa lösning

- Solceller och batterier är ett jättebra sätt att producera sin egen gröna energi och vi erbjuder flera paket och lösningar för det. Men solceller passar inte alla hus och fastigheter, och även om tekniken blir allt billigare är det ännu långt ifrån alla som har råd med investeringen som krävs, säger Skånska Energis vd Marianne Sernevi.
- Därför är det viktigt för oss att visa på och erbjuda olika sätt för våra kunder att styra över sin energi. Alla ska få vara en del av energidemokratin på sitt sätt, och efter sina förutsättningar. För mig innebär energidemokrati att du inte är fast i ett system, utan att du kan vara flexibel och välja de lösningar som passar dig bäst.

Grönt och effektivt

Energidemokrati är också att energieffektivisera. Att vi gör vad vi kan för att minska vår elförbrukning och våra kostnader är ett sätt att styra över vår energi: komplettera direktverkande el med luftvärmepump, gå över till led-lampor, sänk inomhustemperaturen en grad eller två, med mera. Energidemokrati är att välja grön el. Det lättaste och kanske viktigaste sättet för oss att styra över vår energi är att se till att den kommer från förnybara källor, och att vi bidrar till att lösa klimatfrågan och inte tvärtom.

Miljödemokrati

Energidemokrati kan i en vidare bemärkelse också vara den energi du genom dina val bidrar till att andra inte använder. Matsvinnet är ett bra exempel.

- Bland det som kostar mest energi i onödan idag är produktion och transport av all mat som vi sedan inte äter utan slänger. Minskar vi vårt matsvinn styr vi energianvändningen globalt på ett bra sätt, säger Marianne Sernevi.

- På så vis blir energidemokratin i ett större perspektiv miljödemokrati: vad kan vi alla bidra med för en bättre miljö? Det där lilla som alla kan göra, varje dag, och som sammantaget gör stor skillnad.

Vill du producera din egen el? Vill du hitta det värmesystem som passar just din fastighet och din förbrukning bäst? Vill du gå över till grön el och 100% sol och vatten? Vi hjälper dig. Ring oss eller kom förbi och hälsa på.

FAKTA: Energidemokrati

Energidemokrati är ett paraply för många olika tankar kring hur den förnybara energin kan komma alla till godo nu och i framtiden och brukar menas:

  • Möjligheten för var och en att med hjälp av förnybara energilösningar bli allt mer självförsörjande på energi.
  • Decentralisering av de stora energisystemen i takt med att möjligheterna för lokal produktion och flexibla lösningar ökar.
  • Möjligheten för var och en att styra över sin egen energianvändning, t ex genom egen produktion, effektivisering och miljövänliga val.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter