25 jan 2021

Energiguide till Brf del 1: Tänk helhet och kombinera

Första delen i vår energiguide till bostadsrättsföreningar. Så minskar ni era kostnader, så gör ni rätt klimatsmarta val, så framtidssäkrar ni föreningen.

Vi har satt ihop en energiguide i tre delar som riktar sig specifikt till bostadsrättsföreningar. I den vill vi berätta om hur olika energilösningar kan hjälpa er och ge några tips på vad som är bra att tänka på inför resan. Resan mot er bästa energi.

Här i första delen tar vi upp det som många missar: att tänka på energisystemet som en helhet och att hitta smarta sätt att kombinera olika lösningar. Varför många missar det? För att få har tillräckligt bred kunskap och erfarenhet.

Nåväl, först några grundläggande fakta. Många av oss bor i bostadsrätt. I Sverige finns cirka 1,2 miljoner bostadsrättslägenheter i cirka 30 000 bostadsrättsföreningar.

För de flesta föreningar är energin, och i synnerhet uppvärmningen, en stor kostnad. En kostnad som vi alla förstås vill sänka så mycket det går. För allt fler blir det också allt viktigare att föreningens energi är förnybar och att vårt koldioxidavtryck är så litet som möjligt.

Minskade kostnader och klimatsmarta val går dessbättre ofta hand i hand. För att utveckla bostadsrättsföreningens energisystem krävs samtidigt engagemang, kunskaper och arbete – samt inte minst en eller flera investeringar.

Tänk helhet, få koll på delarna

Energin hos en bostadsrättsförening är ett system. Det är viktigt att alla systemets delar jobbar tillsammans, på bästa sätt för största nytta. Innan ni investerar i något nytt, gör därför en genomgång av energisystemet. Optimera prestandan, hitta energitjuvar och energiläckage. Till exempel:

  • Injustering av värmesystemet. Se över styr- och reglersystem, undercentaler och distributionen till radiatorer. Inomhussensorer till exempel slipar styrningen och bidrar till att hålla jämn temperatur i alla lägenheter.
  • Ventilationen. En av de största energitjuvarna i många föreningar, särskilt om systemet har några (läs många!) år på nacken. Frånluftsåtervinning är exempel på en effektiv åtgärd.
  • Isoleringen. Se över husets skal efter energiläckage. Tilläggsisolering av vindsutrymmen är en vanlig åtgärd som kan ge stora energibesparingar.

Det ena utesluter inte det andra

När det kommer till byte av uppvärmningslösning, så är det inte tvunget ”antingen eller” som gäller. Ni behöver inte helt riva ut ett gammalt system och ersätta det med ett nytt rakt av.

Har ni ett system baserat på fjärrvärme, gas eller direktverkande el idag så är chansen stor (ja, mycket stor) att byte till geoenergi och/eller värmepumpar med grön el ger minskade kostnader och ökad klimatnytta.
Men det finns också lägen då fjärrvärme, geoenergi och värmepumpar kan komplettera varandra mycket väl. Att växla system efter aktuellt prisläge till exempel kan ge besparingar man inte fått annars.

Kombinera mera!

Solceller, värmepumpar och geoenergi är alla på egen hand utmärkta förnybara energilösningar som kan göra stor nytta för de flesta bostadsrättsföreningar. Men ännu intressantare kan det bli att kombinera två eller flera, låta dem jobba tillsammans och dra nytta av varandra. Igen, det gäller att se energisystemet som en helhet.
Därför är det en god idé att anlita företag som arbetar med flera energilösningar och som har kunnandet att ge er en fullständig analys av era förutsättningar och möjligheter.

I del 2 av vår energiguide till bostadsrättsföreningar berättar vi mer om geoenergi och värmepumpar och i del 3 om solceller och laddlösningar.

Vi hjälper er – med allt

Alla bostadsrättsföreningar kan få ett energisystem som är så smart, effektivt och hållbart som möjligt – räknat i såväl kronor och kilowattimmar som (insparade) koldioxidutsläpp. Men det är ett stort åtagande, både för förening och styrelse.

Vi på Skånska Energi erbjuder genom Skånska Energilösningar ett komplett utbud av förnybara energilösningar. Vi har dessutom expertisen och erfarenheten att skräddarsy dem efter just era behov och förutsättningar.

Vi hjälper er med precis allt för er bästa energi:

  • Idéer och inspiration, fullständiga analyser och kalkyler, olika finansieringsmodeller, projektering och installation, driftoptimering och service.
  • Vi har lösningar för uppvärmning och kyla med geoenergi och/eller värmepumpar. Vi har solceller. Vi har laddlösningar.
  • Inte läge för en större investering i nuläget? Vi erbjuder även energioptimering, då vi med analys och injustering ser till att ert befintliga system används så effektivt som möjligt.
  • Vi vet att varje bostadsrättsförening är unik. Unika förutsättningar, unika möjligheter. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för er.
  • Första steget? Om vi får välja: ett kostnadsfritt besök hos er!

Välkommen att kontakta oss!

Läs gärna hela våra serie med tips till din bostadsrättsförening.

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Frågor om värmepumpar eller service? Kontakta Skånska Energilösningar

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning