25 apr 2024

Fem frågor och svar om timpris på el

Använd el när elen är billig. Det är hela grundidén med ett timprisavtal på el. Här förklarar vi hur timpris på el och timprisavtal fungerar i fem frågor och svar.

De senaste åren har allt fler valt att gå över från ett elavtal med fast eller rörligt pris till ett elavtal med timpris för att på så sätt minska sina energikostnader. Är du nyfiken på om timprisavtal är något för dig? Då ska du fortsätta läsa här 😊

1) Vad är timpris på el och hur fungerar det?

SVAR: Med ett timprisavtal får du elpris per timme i stället för per månad. Du betalar det pris som elen har precis när du använder den, varje enskild timme. Timpriserna för kommande dygn sätts i förhand (eftermiddagen dagen innan) och kan variera mycket, såväl från timme till timme som under dygnet som helhet. Tanken med timprisavtal är att du minskar dina elkostnader genom att anpassa din elförbrukning efter timprisutvecklingen.

2) Vad är skillnaden mellan timpris och rörligt pris?

SVAR: Idag har de flesta svenskar ett elavtal med rörligt pris. Med ett avtal med rörligt pris betalar du ett genomsnittspris för hela månaden och priset beror på hur alla kunder tillsammans använt el under månaden. Det innebär att du får ett nytt elpris varje månad men att ditt pris beror på när en större mängd kunder använt el. Med ett timprisavtal på el mäts just din elanvändning per timme, och prissätts med elpriset för samma timme. Du får ett nytt elpris varje timme på dygnet, och du betalar det pris som elen har precis när du använder den. Rörligheten är alltså mycket större med ett timprisavtal – prisskillnaderna också. För att inte fakturan ska bli väldigt omfattande räknar vi fram ett genomsnittligt pris på din faktura, men det är ditt kundunika pris.

3) Vad är fördelarna och nackdelarna med timpris?

SVAR: Den stora fördelen med elavtal med timpris är att du kan minska dina elkostnader och spara pengar jämfört med andra avtalsformer – OM du kan styra över en stor del av din elanvändning till timmarna på dygnet med lägst pris. Den stora nackdelen är att om du INTE lyckas styra över en stor del av din elförbrukning till de billigaste timmarna – ja, då är risken stor att dina elkostnader tvärtom kan bli högre med timpris. Men när vi har tittat på våra kunders timvisa elanvändning är det faktiskt en mycket stor majoritet av konsumenter som faktiskt skulle spara pengar på att byta till timpris.

4) Hur kan smart styrning hjälpa mig spara mer med timpris?

SVAR: Att på egen hand hålla reda på elpriset timme för timme och manuellt planera och styra förbrukningen kan kräva för mycket tid och engagemang för de flesta vanliga hushåll. Därför är det för många en förutsättning för att timpris ska fungera effektivt att ta hjälp av smarta hem-verktyg:

  • Smarta hem-verktyg hjälper dig att automatiskt styra över elanvändningen till timmarna med lägst pris, enligt dina önskemål.
  • Den smarta termostaten Ngenic Tune är ett system som hjälper dig att automatiskt styra din värmepump efter lägsta elpriset, till exempel genom att ställa in din önskade inomhustemperatur och sedan aktivera elprisstyrning. Läs mer här: Kombinera timavtal med Ngenic och spara pengar (skanska-energi.se).
  • Smart elbilsladdare som på samma sätt automatiskt kan styra laddningen av din bil till de billigaste timmarna.
  • Skånska Energis app Min Energi är ett utmärkt smart verktyg för dig som väljer timprisavtal. I Min Energi kan du se aktuella timpriser och få en prognos för nästkommande dygn. I Min Energi finns också ett flertal smarta hem-verktyg integrerade, vilket ger dig stora möjligheter att styra din elanvändning direkt från appen: inte bara till exempel tvättmaskin och belysning utan även uppvärmning, elbilsladdning och solceller.

5) För vem är timprisavtal ett bra val?

SVAR: Har du möjlighet att styra över en stor del av din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägst kan timprisavtal löna sig. Tar du hjälp av smarta verktyg för att hålla koll på elprisets svängningar timme för timme och få hjälp med att planera och styra din förbrukning ökar dina chanser att lyckas.

Passa på! Fram till den 12 maj bjuder vi på Skånska Energi på 12 avgiftsfria månader när du blir kund hos oss. Ta del av erbjudandet här!