11 apr 2022

Frågor och svar om elpriskompensationen

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gäller hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för perioden är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad.

Aktuell ersättningsmodell med de olika trappstegen plus frågor och svar finns på Regeringens hemsida

Vill du läsa våra tidigare inlägg/nyheter gällande elpriskompensationen? Då hittar du dem här!

Vilka hushåll får elpriskompensationen?

Alla hushåll som har ett eget avtal med ett elnätsbolag och uppnår minst 700 kWh för aktuell månad. Har du inte ett elnätsavtal, om du till exempel bor i en bostadsrätt som har ett avtal med elnätsbolaget, får du inte del av kompensationen.

Har jag rätt till elpriskompensation?

Det beror på din elförbrukning under december 2021 samt januari och februari 2022.

Kompensationen är utformad som en trappa som börjar på en nivå om 700 kWh per månad. Som mest kan du få 2000 kronor per månad för december, januari och februari. Totalt innebär det max 6000 kronor. Mer information om elpriskompensationen finns på regeringen.se.

Var hittar jag min förbrukning?

Du ser den på din elnätsfaktura eller genom att logga in på Min Energi.

Måste jag söka ersättningen/kompensationen?

Det är ditt elnätsbolag som sköter kompensationen/ersättningen och det sker genom ett avdrag/kreditering på elnätsfakturan. 

Om fakturan är lägre än det ersättningsbelopp som du har rätt till kommer överskjutande belopp att dras av på nästkommande faktura. Krediteringen kan bli på en eller flera fakturor, innan du fått hela kompensationen, allt beror på din elförbrukning och elprisets utveckling.

När kommer min kompensation?

Vårt mål är att första avdraget sker på fakturan som skickas i maj.

Behöver jag göra något själv?

Nej, du ska inte ansöka om pengarna, avdraget på din faktura görs automatiskt av ditt elnätsbolag.

Kommer elpriskompensationen att förlängas?

Enligt förslag från regeringen kan kompensationen förlängas även för mars månad. Det nya förslaget innebär en ny förbrukningstrappa och enbart ersättning till kunder i elprisområde 3 och 4. Det nya förslaget är ännu inte beslutat i riksdagen.

Om jag har flyttat? Vad händer då?

Om du har flyttat från din bostad innan stödet har betalats ut måste du kontakta oss, ditt elnätsbolag, för att få kompensationen ersatt. Vi behöver följande uppgifter:

  • Personnummer på den person som tecknade elnätsavtalet
  • Din nya adress
  • Bankuppgifter för återbetalning.

Får jag elpriskompensation även för mitt fritidshus?

Du får även elpriskompensation för ditt fritidshus om hushållet uppfyller aktuella krav:

  • Har ett avtal med ett elnätsföretag
  • En förbrukning om minst 700 kWh per månad (december, januari samt februari)

Även här sköter ditt elnätsbolag kompensationen genom krediteringen på din/-a elnätsfaktura/-or tills du fått hela ersättningen du är berättigad till.

Jag har enskild firma hemma, vad gäller för mig?

Ersättningen avser enbart konsumenter. Om du har avtal med oss för en enskild firma men även förbrukar el för konsumentbehov kontaktar du vår kundservice för att få information om ifall du har möjlighet att ta del av elpriskompensationen.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Ersättningstrappan kommer från regeringens informationssida om elpriskompensationen.

Stödet avser förbrukning per månad, för perioden december 2021 till februari 2022.

Elanvändning per månad (kWh)

Kronor/Månad
Dec-21 - Feb-22

700-899

100

900-999

200

1000-1099

300

1100-1199

400

1200-1299

500

1300-1399

700

1400-1499

 900

1500-1599

1100

1600-1699

1300

1700-1799

1500

1800-1899

1700

1900-1999

1900

över 2000

2000

Regeringen har mer aktuell information.

Tidigare inlägg på vår blogg om elpriskompensationen Kontakta oss på kundservice om du har frågor