11 jun 2024

Höjning av elnätsavgiften från 1 juli 2024

Skånska Energi Nät fortsätter att rusta för framtiden. I Skåne, i SE4, är självförsörjningen av eleffekt idag runt 15 procent. Effektunderskottet är med andra ord mycket stort, vilket i sin tur betyder att behovet av att ”importera” el från andra elområden både är stort och nödvändigt.

Ett hållbart, stabilt och effektivt elnät är en förutsättning för energiomställningen i Sverige. Elnätsavgiften används till att distribuera el samt att underhålla, driftssäkra och bygga ut elnätet. Idag har vi en leveranssäkerhet på 99,98 %, och vi fortsätter att göra nödvändiga investeringar för att kunna ge våra kunder stabila elleveranser i framtiden.

Skånska Energi Nät AB genomför en höjning av elnätsavgiften från den 1 juli 2024. Höjningen av elnätsavgiften gäller både för privat- och företagskunder som är säkringskunder. Prishöjningen görs av flera skäl. Skånska Energi verkar i en expansiv region med befolkningsökning och ett växande näringsliv. Energiomställningen kräver en utökning av kapaciteten i våra elnät. I takt med en ökad elektrifiering av samhället och att allt fler önskar ansluta egna produktionsanläggningar, behöver lokalnäten dimensioneras för det. Samtidigt har inflationen och en hårdnande konkurrens lett till ökade kostnader både vad gäller material och entreprenadtjänster.
För att kunna fortsätta att rusta upp, vädersäkra, bygga ut och modernisera krävs det investeringar – utöver vardagens drift och underhåll. 

Vi behöver både nyinvestera och underhålla våra elnät så att vi skall kunna trygga leveranserna av el till våra elnätskunder. Det vi investerar i elnätet idag kommer att finnas kvar under årtionden framåt. Skånska Energi bygger ett energisystem för framtida generationer.

Höjningen av elnätsavgiften motsvarar 20 kr per månad för en lägenhet, 38 kr per månad för en villa utan eluppvärmning och 53 kr för en villa med eluppvärmning. Hela listan med de nya priserna hittar du på våra elnätssidor.