21 jul 2022

Hur funkar det? Om strömavbrott

Thomas Frick från elnätsavdelningen svarar på frågor om strömavbrott.

Vilka är de vanligaste orsakerna till ett strömavbrott?

– De flesta större strömavbrott som drabbar många kunder i vårt elnät beror på att våra luftledningar skadas av väder. Storm eller kraftiga vindar på vinterhalvåret, åsknedslag på sommaren. Men det är ändå ganska ovanligt idag, eftersom våra elledningar till största del är nedgrävda i marken. Här kan det dock hända att grävmaskiner av misstag gräver av våra ledningar i samband med större byggprojekt, och det har faktiskt skett lite oftare de senaste åren.
Små strömavbrott som drabbar ett fåtal kunder beror oftast på att en komponent i ett kabelskåp gått sönder. Tre av fyra strömavbrott som våra kunder anmäler beror däremot på att jordfelsbrytaren i det egna hemmet löst ut.

Hur arbetar ni vid ett större strömavbrott?

– Finns felet i högspänningsnätet kan vi i nio fall av tio göra omkopplingar så att strömmen är tillbaka inom max en timme. Vi gör alltid allt vi kan för att våra kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt, men samtidigt: säkerheten kommer alltid först. Storm och hårt regn, fukt och kyla och mörker… det är svåra arbetsförhållanden även för våra erfarna och skickliga montörer.

Vad gör jag om strömmen går i mitt hem?

– Om strömmen delvis fungerar behöver du sannolikt bara byta en säkring (propp). Har du ingen ström alls: kontrollera din jordfelsbrytare. Har den slagit ifrån, återställ den. Slår den ifrån igen, slå då ifrån alla säkringarna i din elcentral och slå till jordfelsbrytaren igen. Slå sedan till säkringarna igen en efter en tills du hittar den del som orsakar jordfelet. Har jordfelsbrytaren inte slagit ifrån, ring Skånska Energis växel på 046-507 00 och anmäl strömavbrottet.

Hur kan jag förbereda mig för ett strömavbrott?

- Skaffa koll på ditt elsystem! Var finns din elcentral (proppskåp) och din jordfelsbrytare? Vilka säkringar reglerar strömmen till olika rum och utrustning – till exempel spis, kyl och värmepump? Ha koll på ditt anläggnings-id, det vill säga det femsiffriga nummer som står på alla elnätsfakturor och oftast också på en liten vit skylt vid elmätaren. Bra att alltid ha hemma: extra proppar, ficklampa, tändstickor och stearinljus samt batteriradio.

Var hittar jag aktuell info vid strömavbrott?

- För dig som är elnätskund hos Skånska Energi finns den senaste informationen om våra strömavbrott alltid på vår webbplats. Och du är alltid välkommen att ringa till vår växel på 046-507 00 för personlig hjälp och information.

Här ser du både planerade och akuta strömavbrott Tips vid strömavbrott