22 okt 2023

Lägesrapport ovädret Babet

I samband med ovädret Babet har elledningar i en del områden i Skåne fallit ned på grund av trädpåfall eller på grund av att stolpar har brutits.

Om du rör dig i områden som drabbats av ovädret och ser en nedfallen ledning – gå inte nära den! Detta kan vara förenat med livsfara. Ser du en nedfallen ledning, rapportera gärna in det till oss genom felanmälan.

Imorgon, måndagen den 23 oktober, kommer helikopterbesiktning att genomföras över Skånska Energis områden. Detta görs för att inspektera högspänningsnätet efter ovädret. Inspektionen startar på morgonen och kommer att pågå under dagen.

Aktuell information hittar du alltid på vår avbrottskarta.