9 nov 2022

Oktober: Lägsta elpriset sedan februari, vad beror det på?

Det rörliga elpriset för elområde 4 under oktober blir 122,83 öre/kWh inklusive påslag och moms. Det är det lägsta priset sedan februari i år. Äntligen lite goda nyheter, men varför blev det så?

Varför var elpriset lägre i oktober?

Under det senaste året har vi haft ovanligt höga elpriser och det har även varnats för att de höga priserna kommer kvarstå i vinter. Men under oktober sjönk elpriset kraftigt i södra Sverige. Orsaken till denna förändring jämfört med vad analyserna varnat för är:

  • Lägre gaspriser
  • Fulla gaslager
  • Varmare väder
  • Mycket nederbörd, som ökar vattenmagasinen
  • Hög produktion i vindkraftverken

Den högre temperaturen har medfört lägre uppvärmningsbehov - samtidigt som du och många andra minskat elkonsumtionen överlag. Detta påverkar också elpriserna.
Vädret har varit gynnsamt även i våra grannländer. Både Tyskland och Danmark har haft mycket vindkraftsproduktion, med återkommande lågtrycksfronter samt västliga vindar har det gett ett rejält tillskott till elproduktionen.

Bättre läge för de europeiska gaslagren

Under den senare delen av sommaren har läget i gaslagerna runt om i Europa varit en stor källa till oro inför kommande vinter. Nu ser dock läget annorlunda ut. Lagerna är för årstiden välfyllda och priset på naturgas har gått ner från nivåer på över 300 € per MWh till 50-70 €/MWh. Detta har stor påverkan på priset när efterfrågan på el är hög.

Mycket förenklat är priset på elproduktion med naturgas ungefär det dubbla gaspriset. Det gör att om gaspriset varit på 300 €/MWh skulle elproduktionskostnaden bli 600 €/MWh, vilket motsvarar ca 6 SEK/kWh.
Nu ligger toppriset i stället på 1,5 SEK/kWh, en mycket välkommen förbättring för många elanvändare i södra Sverige.

Hur blir vädret i jul?

Några saker avgör vinterns elpriser, bland annat:

  • Vädret – högtryck eller lågtryck?
  • En fortsatt minskad elförbrukning?

– Hur vädret blir de kommande månaderna kommer påverka elpriset. Om vi får ett lågtrycksbetonat väder blir det mycket vind, nederbörd och fortsatt varmare väder. Men slår det om och blir högtryck, då blir det istället kallt och vindstilla, med ökande uppvärmningsbehov vilket i sin tur gör att vi behöver mer el, berättar Karin Holm.

November har hittills inletts med varmare väder, mycket nederbörd och kraftig vind, vilket gynnar novembers elpriser. Med andra ord; en vit och kall jul ger höga elpriser. En grön och blåsig jul ger lägre elpriser.

Läs fler nyheter om elmarknaden på vår blogg