9 jan 2023

Aktuell information om elprisstödet

I dag den 9 januari presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch nya åtgärder för att stötta hushåll mot bakgrund av höga elpriser. 

Regeringen förbereder ett nytt uppdrag till Svenska Kraftnät om att utreda ett förslag om ytterligare ett elprisstöd som ska omfatta alla konsumentkunder i Sverige. Det nya uppdraget syftar till att kompensera för de mycket höga rörliga elhandelspriserna under november och december 2022. Uppdraget till Svenska Kraftnät omfattar också att se över möjligheten att införa ett förbrukningstak för att skapa ett incitament för styra mot fortsatt förbrukningsminskning.

Vi vet inte om och när utbetalningar kommer att ske för detta andra steg men på presskonferensen användes begreppet "våren". Detaljerna i det nya förslaget är knappa i nuläget.
Läs mer på Regeringens webbplats för mer information.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Svenska Kraftnät lämnade onsdagen den 4 januari 2023 in ett nytt förslag om elstöd till näringsidkare och juridiska personer till Energimarknadsinspektionen för beslut. Läs mer om Svenska Kraftnäts förslag och om den fortsatta processen på www.svk.se.