26 jan 2023

Styr din värmepump direkt mot elpriset

Styr din värmepump direkt mot aktuellt elpris på elbörsen Nord Pool och anpassa automatiskt din elförbrukning. Jo, det är möjligt. Så här går det till.

Hur, hur? undrar du antagligen om du klickat dig hit. Här är det korta svaret: Med hjälp av appen, den smarta termostaten Ngenic Tune och ett timprisavtal.

Viktigast minska uppvärmningselen

Innan vi förklarar närmare hur, lås oss säga några korta ord om varför:

  • Som du säkert vet står uppvärmningen för den största delen av elanvändningen i många svenska hushåll under de kalla månaderna – kanske även ditt?
  • Att ha en så el- och energisnål uppvärmning som möjligt är därför för många det viktigaste sättet att hålla elförbrukningen och därmed elkostnaderna nere.
  • För många hushåll är också en värmepump den effektivaste uppvärmningslösningen. Att skaffa en värmepump är det klart enklaste sättet att snabbt minska elförbrukningen.

Timprisavtal: Köp elen när den är billigast

För att kunna styra din värmepump direkt mot (det timbaserade) elpriset på elbörsen Nord behöver du till att börja med ha ett timprisavtal på el. Du behöver också kunna styra en stor del av din elförbrukning till de timmar då elpriset är förhållandevis lågt. Så här funkar timprisavtal:

  • Elpriserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Varje dag kring klockan ett bestäms elpriserna för varje timme kommande dygn. Skillnaderna i pris mellan olika timmar kan vara stora.
  • Med timprisavtal får du ett elpris satt per timme i förhand stället för ett elpris som bestäms i efterhand varje månad.
  • Med ett timprisavtal kan du själv påverka din elkostnad. Ju mer av din elförbrukning du kan lägga på dygnets billigaste timmar, desto lägre blir din elräkning.

Ngenic Tune – en smart termostat till ditt värmesystem

Ngenic Tune är en smart termostat som låter dig styra din värmepump efter lägsta elpriset och optimera ditt värmesystem efter dina önskemål. Ngenic Tunes app ger dig full kontroll över din energiförbrukning direkt i mobilen:

  • Du ställer in önskad inomhustemperatur och aktiverar elprisstyrning via appen. Sedan optimerar Ngenic Tune värmedynamiken i ditt hus.
  • Med Ngenic Tune får du ett jämnare inomhusklimat samtidigt som du får hjälp att minska ditt energibehov och dina elkostnader.
  • I appen kan du även ställa in din personliga komfortnivå: du anger hur mycket elprisstyrningen får påverka variationen i verklig inomhustemperatur i jämförelse med den inomhustemperatur du har valt.

Håll koll med appen Min Energi

Med Skånska Energis app håller du koll på din energiförbrukning och kan styra delar av din elanvändning:

Du får detaljerad data över din elanvändning och prognoser för framtida förbrukning.

Ett flertal Smarta hem-verktyg är integrerade i vår app, vilket ger dig stora möjligheter att styra din elanvändning, inte bara till exempel tvättmaskin och belysning utan även uppvärmning, elbilsladdning och solceller. Och det bästa är att Ngenic är integrerat och under våren 2023 får du än mer funktioner och möjligheter.

Ladda ner och läs mer om Min Energi

Du kan ladda ner Skånska Energis app Min Energi gratis där appar brukar finnas. Läs mer om Min Energi här.

Läs mer om Ngenic och vårt erbjudande Kan timprisavtal passa mig? Testa här!