24 aug 2022

Timpris på el – så blir det lönsamt

Med timpris på el kan du spara en hel del pengar på att styra din elanvändning till de billigaste timmarna. Men timprisavtal är inte för alla – läs här hur det blir lönsamt och om det passar dig.

Den senaste tiden har intresset för timpris på el ökat stort. Det främsta anledningen till det är förstås de rekordhöga elpriserna. Det som skiljer ett timprisavtal på el från ett rörligt elavtal är att du själv kan påverka priset på den el du köper. Genom att styra din elförbrukning till de timmar då elpriset är lågt kan du minska din elkostnad och spara pengar.

Timpris på el i 5 punkter

 1. Elpriserna sätts på den nordiska elbörsen Nordpool och styrs av den aktuella tillgången på och efterfrågan av el. Elpriset ändras varje timme. Under ett dygn och från dag till dag kan skillnaderna i pris vara mycket stora.
 2. Med ett vanligt rörligt elavtal baseras ditt elpris på ett genomsnitt av spotpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool under månaden som gått.
 3. Med ett timprisavtal får du elpris per timme i stället för per månad. Du betalar det pris som elen har precis när du använder den, varje enskild timme.
 4. Ett timprisavtal ger dig därmed mycket större möjligheter att påverka din elkostnad. Ju mer av din elförbrukning du kan lägga på dygnets billigaste timmar, desto mer pengar kan du spara.
 5. Elpriset påverkas av hur mycket el det finns på marknaden, av väder, vind, årstid och efterfrågan. Oftast är elen dyrare på vintern än på sommaren (även om vi just i sommar haft ovanligt höga elpriser), billigare nattetid än dagtid och på helgen jämfört med vardagen.

Så blir timpris på el lönsamt

För att timpris på el ska bli lönsamt för dig måste du:

 • kunna ändra och anpassa din elanvändning efter elprisläget
 • ha riktigt bra koll på hur elpriset varierar (vilket det gör varje timme). Du kan se aktuella priser i vår app eller via NordPool
 • kunna styra de apparater och enheter i ditt hem som kräver mest el, som till exempel uppvärmning och elbilsladdning.

Verktygen och planeringen som hjälper dig spara

Låter det svårt och rentav övermäktigt? Det behöver det inte vara! Du kan få god hjälp av såväl nya, smarta verktyg och tjänster som lite gammaldags hederlig planering:

 • Det finns smarta hem-system som automatiskt läser av när elen är som billigast och styr användningen av de enheter du vill dit.
 • Smart elbilsladdare som på samma sätt automatiskt kan styra laddningen av din bil till de billigaste timmarna.
 • I Skånska Energis app kan du bland annat se din förbrukning, aktuella timpriser och få en prognos för nästkommande dygn – allt för att du inte ska få några obehagliga överraskningar.
 • Att sätta i gång disk- och tvättmaskin precis innan du går och lägger dig (eftersom elen brukar vara billigast på natten) och att inte dammsuga sen eftermiddag eller tidig kväll (då många gör av med mycket el och elen därför brukar vara dyrare) är två klassiska exempel på hur du kan planera din elanvändning själv. Det finns många fler och utrymme för kreativitet!
  På vår blogg finns tips hur du kan spara energi och el - både för dig och ditt hushåll.

Har du solceller, geoenergi och/eller kanske även batterilager ökar möjligheterna ännu mer för dig att styra hur och när du behöver köpa el från elmarknaden.

Så skaffar du timprisavtal

Läs mer om Skånska Energis timprisavtal och hur du skaffar det här.
För att kunna ha timprisatal krävs att du har en elmätare som mäter din förbrukning per timme. Alla kunder inom Skånska Energis elnät har en sådan mätare. Bor du utanför vårt elnätsområde måste vi kontrollera om du har hos din elnätsleverantör. Har du inte rätt elmätare beställer vi ett mätarbyte, som genomförs inom tre månader och är kostnadsfritt.

Timpris på el – här för att stanna

Det finns flera anledningar till att timpris på el och timprisavtal som koncept inte bara är här för att stanna, utan sannolikt kommer att bli allt vanligare:

 • Oron på elprismarknaden och även ett högre prisläge ser ut att hålla i sig den närmsta framtiden.
 • Även om vi förhoppningsvis återigen kommer att kunna se lägre elprisnivåer, så lär elpriserna fortsätta variera, med stora skillnader över dygn, dagar och veckor. Det vill säga: det blir fortsatt lönsamt att styra sin elanvändning till billigare timmar.
 • Om vi på samhällsnivå minskar vår elanvändning under de timmar där flest använder mest el innebär det att en minskad effektbelastning på elnätet. Sprider vi i stället ut vår elanvändning jämnare över dygnet får vi ett effektivare utnyttjande av den el som produceras.
Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt timavtal Energiföretagen förklarar timavtal