Timpris på elen

Timprisavtal

Med ett timprisavtal får du elpris per timme i stället för per månad. Du betalar det pris som elen har precis när du använder den, varje enskild timme.

  • För dig som har möjlighet att styra din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är som lägst, vanligtvis på natten, kan ett timprisavtal med timmätning bli lönsamt.
  • Elen är normalt dyrast under dagtid, men priset kan variera stort beroende på väder och efterfrågan.
  • Viktigt att känna till: använder du mycket el under de dyra timmarna riskerar du att få ett högre elpris med timprisavtal än med ett vanligt rörligt elavtal.

Här har vi samlat tips som du ska tänka på om du funderar på timprisavtal.

Vad är skillnaden mellan rörligt elpris och timpris på el?

  • Med ett avtal med rörligt pris betalar du ett genomsnittspris för hela månaden.
  • Med ett avtal med timpris mäts din elanvändning per timme, och prissätts med elpriset för samma timme. Rörligheten är alltså mycket större med ett timprisavtal.

Om elpriset

Elpriset för levererad el beräknas månadsvis i efterhand och baseras på kundens timvisa elanvändning samt den nordiska energibörsens prisnoteringar timme för timme för aktuellt elområde. Elpriset inkluderar ursprungsgarantier, anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Vårt aktuella påslag är 3,2 öre/kWh (4,0 öre/kWh inkl. moms). Priser som presenteras på denna sida avser en årsförbrukning upp till 100 000 kWh.

Kontakta oss för att teckna ett timavtal

Är du intresserad av att teckna timavtal? Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig! Timprisavtal på el – så funkar det
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Efterfrågeflexibilitet

Som elanvändare kan du under vissa förutsättningar påverka kostnaden för din elanvändning genom att öka och minska din elanvändning vid olika tidpunkter. Möjligheterna att påverka dina kostnader är mycket individuella, bland annat krävs ett elavtal vars pris ändras flera gånger varje dygn - ett så kallat flexibelt avtal. Om du väljer ett elavtal med flexibel prissättning kan priset bli både högre och lägre än ett traditionellt rörligt pris beroende på när du använder el. På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du hitta oberoende information om efterfrågeflexibilitet.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning