Spara pengar med elavtal

Anvisat avtal

Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare.

När du flyttar in i en bostad är det lagstadgat att du ska ha tillgång till el.

Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar in i en bostad, är elnätsföretaget skyldiga dig att anvisa dig till ett elhandelsföretag, och då får du ett anvisat avtal.

Ett anvisat avtal är oftast ett högre pris än priserna på våra elavtal. Det finns pengar att spara så varför inte teckna ett elavtal med oss redan idag!

Det blir alltid billigare att teckna ett elavtal

Skånska Energis anvisade avtal består av vårt inköpspris inklusive inköpskostnader för aktuellt elområde, vilket baseras på Nordpools månadsmedelpris samt kostnader för elcertifikat.

Vi tillämpar så kallat volymvägt månadsmedelpris vilket innebär att vi tar hänsyn till när under månaden som elen används. På elpriset tillkommer 22,00 öre/kWh (27,50 öre/kWh inklusive moms).

Därutöver tillkommer en månadsavgift på 50,41  kr inklusive moms. Anvisningsavtalet löper tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid.

Teckna ett elavtal redan i dag
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter