Dra nytta av prissvängningarna

Rörligt elpris

 Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare.

Välj rörligt elpris om du vill dra nytta av prissvängningarna på elbörsen.

Rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool där priserna sätts timme för timme. Priset grundar sig på medelpriset för varje kalendermånad vilket gör att priset sätts när månaden är slut. Varje månad ändras elpriset och kan därför variera mycket från månad till månad, vanligtvis är det lägre på sommaren och högre på höst och vinter då elanvändningen ökar. Priserna kan stiga ibland men överlag är ett rörligt elpris billigare än ett fast.

Om elpriset

Som elhandlare måste vi köpa in lika mycket el varje timme som våra kunder använder, till det pris som råder på elmarknaden vid varje enskild timme.
Priserna som presenteras på elbörsen Nord Pools webbplats är helt ”rakt” medelvärde. Man har helt enkelt tagit summan av alla timpriser och dividerat med antalet timmar i månaden.
De allra flesta kunder använder dock inte exakt lika mycket el under varje timme under en månad. De flesta använder mer el på morgonen och kvällen och mindre på natten och mer elanvändning behöver täckas av mer och oftast dyrare elproduktion. När man tar hänsyn till detta tillkommer en volymkostnad. I normalfallet kommer därför ditt elpris att vara lite högre än det raka medelvärdet eftersom de flesta använder mindre el på billiga timmar och mer el på dyra timmar.

Utöver inköpspriset för din el tillkommer också en del kostnader som vi som elhandlare har för att kunna köpa el på elbörsen och till myndigheter som Svenska Kraftnät. Detta kallas anskaffningskostnader och de skiljer sig lite åt mellan månaderna. Dessutom tillkommer kostnaden för att köpa in ursprungsgarantier från förnybar elproduktion och kostnaden för att köpa in elcertifikat. Dessa kostnader varierar från månad till månad beroende på prisutveckling på ursprungsgarantier och elcertifikat.
Allt detta tillsammans bildar det pris du ser på din elhandelsfaktura. Till detta pris tillkommer sedan ditt överenskomna försäljningspåslag, för närvarande 3,2 öre/kWh (4,0 öre/kWh inkl. moms). Priser som presenteras på denna sida avser en årsförbrukning upp till 100 000 kWh. På hela beloppet tillkommer månadsavgift och moms.

Elprisområden

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Ursprungsmärkning

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Här tecknar du ditt elavtal

Historik över det rörliga elprisets utveckling

Uppgifterna gäller elområde 4: Malmö (SE4). Elpriset inkluderar elcertifikatsavgift och vårt påslag på 3,2 öre/kWh exklusive moms (4,0 öre/kWh inklusive moms). Månadsavgift tillkommer.

Kontakta oss om du ha hjälp med att hitta rätt elavtal
Rörligt elpris 2024

Elområde SE4

Månad Pris exkl moms
januari 101,80 öre/kWh
februari 66,60 öre/kWh
mars 73,09 öre/kWh
april 73,92 öre/kWh
Rörligt elpris 2023

Elområde SE4

Månad Pris exkl moms
januari 123,34 öre/kWh
februari 120,11 öre/kWh
mars 110,42 öre/kWh
april 90,07 öre/kWh
maj 88,39 öre/kWh
juni 117,27 öre/kWh
juli 55,20 öre/kWh
augusti 64,65 öre/kWh
september 65,35 öre/kWh
oktober 49,64 öre/kWh
november 104,58 öre/kWh
december 96,54 öre/kWh
Rörligt elpris 2022

Elområde SE4

Månad Pris exkl moms
januari 123,34 öre/kWh
februari  94,51 öre/kWh
mars 169,83 öre/kWh
april 117,97 öre/kWh
maj 149,30 öre/kWh
juni 187,90 öre/kWh
juli 137,54 öre/kWh
augusti 326,74 öre/kWh
september 255,83 öre/kWh
oktober 98,27 öre/kWh
november 173,13 öre/kWh
december 305,04 öre/kWh
Rörligt elpris 2021
Månad Pris
januari 56,69 öre/kWh
februari 62,73 öre/kWh
mars 51,86 öre/kWh
april 47,75 öre/kWh
maj 54,40 öre/kWh
juni 79,48 öre/kWh
juli 75,50 öre/kWh
augusti 92,00 öre/kWh
september 130,31 öre/kWh
oktober 95,20 öre/kWh
november 128,43 öre/kWh
december 199,35 öre/kWh
Rörligt elpris 2020
Månad Pris
januari 33,7 öre/kWh
februari 25,59 öre/kWh
mars 23,04 öre/kWh
april 20,19 öre/kWh
maj 20,41 öre/kWh
juni 31,33 öre/kWh
juli 29,61 öre/kWh
augusti 48,04 öre/kWh
september 43,26 öre/kWh
oktober 33,95 öre/kWh
november 44,41 öre/kWh
december 44,45 öre/kWh
Rörligt elpris 2019
Månad Pris
januari 67,4 öre/kWh
februari 57,89 öre/kWh
mars 49,88 öre/kWh
april 49,88 öre/kWh
maj 45,1 öre/kWh
juni 36,25 öre/kWh
juli 36,25 öre/kWh
augusti 48,53 öre/kWh
september 46,35 öre/kWh
oktober 53,05 öre/kWh
november 52,35 öre/kWh
december 45,52 öre/kWh
Rörligt elpris 2018
Månad Pris
januari 38,87 öre/kWh
februari 47,85 öre/kWh
mars 53,38 öre/kWh
april 48,24 öre/kWh
maj 45,67 öre/kWh
juni 57,12 öre/kWh
juli 64,62 öre/kWh
augusti 69,53 öre/kWh
september 63,92 öre/kWh
oktober 64,08 öre/kWh
november 65,83 öre/kWh
december 62,97 öre/kWh

 

Rörligt elpris 2017
Månad Pris
januari  39,28 öre/kWh
februari 38,66 öre/kWh
mars 35,31 öre/kWh
apri 34,09 öre/kWh
maj 34,96 öre/kWh
juni 32,9 öre/kWh
juli 35,22 öre/kWh
augusti 38,4 öre/kWh
september 41,11 öre/kWh
oktober 37,26 öre/kWh
november 40,67 öre/kWh
december 38,11 öre/kWh

 

Rörligt elpris 2016
Månad Pris
januari 38,36 öre/kWh
februari 26,22 öre/kWh
mars 28,09 öre/kWh
april 27,7 öre/kWh
maj 29,4 öre/kWh
juni 39,02 öre/kWh
juli 34,63 öre/kWh
augusti 36,56 öre/kWh
september 36,23 öre/kWh
oktober 43,7 öre/kWh
november 48,67 öre/kWh
december 40,99 öre/kWh
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter