Dra nytta av prissvängningarna

Rörligt elpris

Välj rörligt elpris om du vill dra nytta av prissvängningarna på elbörsen.

Rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool där priserna sätts timme för timme. Priset grundar sig på medelpriset för varje kalendermånad vilket gör att priset sätts när månaden är slut. Varje månad ändras elpriset och kan därför variera mycket från månad till månad, vanligtvis är det lägre på sommaren och högre på höst och vinter då elanvändningen ökar. Priserna kan stiga ibland men överlag är ett rörligt elpris billigare än ett fast.

Om elpriset

Elpriset fastställs en månad i taget i efterskott, består av våra kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där konsumentens anläggning finns, sammanvägts med vår anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska Kraftnät. Kostnad för elcertifikat och vårt påslag på 3,8 öre/kWh (4,75 öre/kWh inkl. moms) samt månadsavgift tillkommer. Du kan när som helst byta till ett avtal med fast eller mixat elpris till nästkommande månadsskifte. Priser som presenteras på denna sida avser en årsförbrukning upp till 100 000 kWh.

Elprisområden

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Ursprungsmärkning

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Som elkund till oss erhåller du under under din avtalsperiod vattenkraftproducerad el med EPD från Skånska Energi. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet. Läs mer om EPD här.

Här tecknar du ditt elavtal

Historik över det rörliga elprisets utveckling

Uppgifterna gäller elområde 4: Malmö (SE4). Elpriset inkluderar elcertifikatsavgift och vårt påslag på 3,8 öre/kWh exklusive moms (4,75 öre/kWh inklusive moms). Månadsavgift tillkommer.

Kontakta oss om du ha hjälp med att hitta rätt elavtal
Rörligt elpris 2021
Månad Pris
januari 56,69 öre/kWh
februari 62,73 öre/kWh
mars 51,86 öre/kWh
april 47,75 öre/kWh
maj 54,4 öre/kWh
juni 79,48 öre/kWh
juli 75,5 öre/kWh
augusti 92 öre/kW
september  
oktober  
november  
december  
Rörligt elpris 2020
Månad Pris
januari 33,7 öre/kWh
februari 25,59 öre/kWh
mars 23,04 öre/kWh
april 20,19 öre/kWh
maj 20,41 öre/kWh
juni 31,33 öre/kWh
juli 29,61 öre/kWh
augusti 48,04 öre/kWh
september 43,26 öre/kWh
oktober 33,95 öre/kWh
november 44,41 öre/kWh
december 44,45 öre/kWh
Rörligt elpris 2019
Månad Pris
januari 67,4 öre/kWh
februari 57,89 öre/kWh
mars 49,88 öre/kWh
april 49,88 öre/kWh
maj 45,1 öre/kWh
juni 36,25 öre/kWh
juli 36,25 öre/kWh
augusti 48,53 öre/kWh
september 46,35 öre/kWh
oktober 53,05 öre/kWh
november 52,35 öre/kWh
december 45,52 öre/kWh
Rörligt elpris 2018
Månad Pris
januari 38,87 öre/kWh
februari 47,85 öre/kWh
mars 53,38 öre/kWh
april 48,24 öre/kWh
maj 45,67 öre/kWh
juni 57,12 öre/kWh
juli 64,62 öre/kWh
augusti 69,53 öre/kWh
september 63,92 öre/kWh
oktober 64,08 öre/kWh
november 65,83 öre/kWh
december 62,97 öre/kWh

 

Rörligt elpris 2017
Månad Pris
januari  39,28 öre/kWh
februari 38,66 öre/kWh
mars 35,31 öre/kWh
apri 34,09 öre/kWh
maj 34,96 öre/kWh
juni 32,9 öre/kWh
juli 35,22 öre/kWh
augusti 38,4 öre/kWh
september 41,11 öre/kWh
oktober 37,26 öre/kWh
november 40,67 öre/kWh
december 38,11 öre/kWh

 

Rörligt elpris 2016
Månad Pris
januari 38,36 öre/kWh
februari 26,22 öre/kWh
mars 28,09 öre/kWh
april 27,7 öre/kWh
maj 29,4 öre/kWh
juni 39,02 öre/kWh
juli 34,63 öre/kWh
augusti 36,56 öre/kWh
september 36,23 öre/kWh
oktober 43,7 öre/kWh
november 48,67 öre/kWh
december 40,99 öre/kWh
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter