1 dec 2022

Utbetalning av elstöd till hushållen påbörjas i februari 2023

I går hade regeringen en pressträff gällande högkostnadsskydd för höga elpriser. Under pressträffen deltog energi- och näringsminister Ebba Busch, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör tillika finansdirektör Peter Wigert.

Regeringen remitterar en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet ska ske av Försäkringskassan. Utbetalningen ska göras i två steg.

  1. Utbetalning till hushåll. Planen är att detta ska påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.
  2. Utbetalning till företag. När detta sker framkom inte under dagens pressträff. Regeringen återkommer inom kort med information om hur detta ska genomföras.

Fakta

  • Utbetalningen till hushåll sker helt automatiskt och utan något krav på ansökan.
  • Brytdatum för stödet är den 17 november 2022. Det innebär att den person som står på uttagspunktens elnätsavtal den 17 november 2022 får stödet.
  • Se över dina kontaktuppgifter på Försäkringskassans hemsida, eftersom det är Försäkringskassan som genomför utbetalningen.
  • Stödet ges för kommande period och baseras på din historiska elförbrukning.
  • Stödet beräknas på perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.
  • Ersättningen är 79 öre per kWh i elområde 4 och 50 öre per kWh i elområde 3.

Gällande stödet till företag

Med anledning av Energimarknadsinspektionens tillägg behöver regeringen ytterligare tid för att ta fram ny reglering vad gäller utbetalning till företag och organisationer. Regeringen presenterar inom kort ett förslag för hur företag, föreningar och andra organisationer ska få ta del av högkostnadsskyddet.

Elmarknaden just nu

Under december kan det bli en ansträngd situation för den svenska elmarknaden. Positivt är att våra vattenkraftverk har normala fyllnadsnivåer och att kärnkraftverken Forsmark 1-3 och Ringhals 3 är i drift. Som vi tidigare berättat är Ringhals 4 inte i drift förrän den 31 januari 2023. O3, som står för drygt 8 procent av den svenska elförsörjningen, måste vara ur drift mellan den 9 och 18 december. Om det blir mycket kallt och vindstilla medför detta att vi kan få väldigt höga elpriser, effektbrist och sämre överföringsförmåga i vårt stamnät. Detta kan i sin tur i värsta fall medföra att Svenska kraftnät måste göra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling. LÄNK

Därför är vårt råd till dig att fortsätta vara sparsam med din elförbrukning. Ta gärna del av våra tips på hur du kan spara el, bland annat genom att sänka värmen och minska förbrukningen av varmvatten.

Vi vill ha mer kontakt med dig

Vill du veta om det är strömavbrott eller andra driftsstörningar på gång? Vill du snabbt bli informerad om Svenska kraftnät beslutar sig för att stänga av strömmen i vinter? Eller vill du bara ha aktuell information?

Logga in på Min Energi, antingen direkt i appen eller på www.skanska-energi.se/min-energi och se över så att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Allt för att vi ska kunna nå dig.

Läs mer

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd - Regeringen.se

Temasidor | Svenska kraftnät (svk.se)

Tema: Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist | Svenska kraftnät (svk.se)

Tema: Elmarknad och elpriser | Svenska kraftnät (svk.se)

Vad händer om elen stängs av i vinter? Följ vår blogg! Här får du tips och råd om energi.