20 apr 2022

Utbyggnad i Önneslöv säkrar effekten i Dalby och Genarp

För att möta framtidens behov av effekt och säkra leveranser bygger vi nu ut vår mottagningsstation i Önneslöv med en andra transformator.

Skånska Energis elnät levererar el till cirka 19 000 abonnenter i sydvästra Skåne, i ett område kring Lund från Kävlinge och Stångby, Flyinge och Södra Sandby till Dalby och Genarp med omnejder.

Till vårt elnät kommer strömmen från Eons så kallade överliggande nät via tre stycken mottagningsstationer. De två största finns i Södra Sandby och Furulund, och en lite mindre är belägen i Önneslöv mellan Dalby och Genarp.

Stärker och säkrar för framtiden

Mottagningsstationen i Önneslöv byggdes under tidigt 1990-tal för att ta emot och skicka vidare ström till tusentals abonnenter i området kring Genarp, Dalby och Torna Hällestad. Efter cirka 30 år i trogen tjänst behöver nu stationen byggas ut med en andra transformator. Projektingenjör Robin Andersson förklarar varför:
– Det har byggts en hel del i området sedan stationen var ny. Dalby har blivit större, Genarp och flera av de minde orterna lite större och vi förväntar oss att utbyggnaden kommer att fortsätta. Fler hus ger fler abonnenter och innebär ökad belastning på elnätet. Med en transformator till stärker vi upp och säkrar effekten för framtiden, säger Robin.

Smidigare reservmatning vid framtida avbrott

För alla större transformatorstationer i Skånskas Energis elnät finns en ”plan B” för reservmatning av ström om fel i utrustningen skulle uppstå. För mottagningsstationen i Önneslöv har reservmatningen tidigare kommit från stationen i Södra Sandby. Med en transformator till och dubbelt upp av ställverk och annan utrustning behövs inte det längre.
– Uppstår ett fel i ena delen kan den andra ta över hela driften, vilket gör det smidigare också vid reparationer och underhållsarbete. Vi får bättre backup om något händer och risken att våra kunder drabbas av strömavbrott blir ännu mindre.

Start i vår – klart 2023

Arbetet med att bygga ut stationen i Önneslöv påbörjas under april och beräknas vara färdigt vår/sommar 2023. Enstaka kunder kan drabbas av kortare men planlagda och i god tid aviserade strömavbrott, men i stort kommer elleveranserna inte att störas.
– Vi bygger den nya delen först och tar den i drift, flyttar sedan över alla kunderna dit och renoverar den gamla delen. När allt är klar delar vi upp abonnenterna på de två delarna, berättar Robin Andersson.

FAKTA: från 130 000 volt till 400

I mottagningsstationernas transformatorer omvandlas den inkommande spänningen från överliggande nät från 130 000 volts högspännning till 20 000 eller 10 000 volts högspänning. Sedan skickas elen ut i vårt elnät, där ett stort antal mindre transformatorstationer tar emot och transformerar ner spänningen en gång till, nu till lågspänning, för vidare leverans till olika områden och kvarter. När elen når hem och hushåll håller den en huvudspänning av 400 volt.

Läs på vår blogg om vårt elnät och olika projekt Skånska Energis elnätsområde