Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott. Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

Tisdagen den 11 juni 
Tid: olika tidpunkter, information lagts lagt direkt till berörda.
Område: Delar av Assarhusaområdet

Onsdagen den 12 juni 
Tid: olika tidpunkter, information lagts lagt direkt till berörda.
Område: Delar av Assarhusaområdet

Torsdagen den 13 juni 
Tid: olika tidpunkter, information lagts lagt direkt till berörda.
Område: Delar av Assarhusaområdet

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.