12 jan 2023

Aktuellt om elmarknaden

Ei har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och året börjar med låga elpriser.

Ansökan om elstöd till näringsidkare är godkänd

Den 4 januari ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Ei har nu fattat beslut om att godkänna ansökan.

Det är en justerad modell med tak för ersättning

Svenska kraftnäts ansökan om elstöd till näringsidkare och juridiska personer utgår från samma modell som beskrivits i en tidigare ansökan. Det innebär att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Läs mer här

Året börjar med låga elpriser 

Efter en tuff decemberfaktura, går det nu att skåda en strimma ljus i slutet av tunneln. Januari bjuder på plusgrader och enligt väderprognosen kan vi se fram emot mildare klimat den närmaste veckan vilket i sin tur innebär en lindrigare januariräkning. Mycket tack vare positiva förändringar på elbörsen.

Det kalla, torra och vindstilla klimat från december månad har bytts ut till ovanligt milda temperaturer för årstiden både i Sverige och övriga Europa. De franska kärnkraftverken går bättre än de gjorde i slutet av förra året och Frankrike exporterar el igen till sina grannländer.

Nyårshelgens milda väder har lett till mindre användning av gas för uppvärmning i Europa, vilket reducerar försörjningsproblemen gällande gas under resterande vinterperiod.

Den senaste veckans mängd av nederbörd och kraftiga vindar har fyllt på vattenkraftsmagasinen i både Sverige och Norge, vilket även sparat på våra vattenreserver. Oskarshamn 3 kom tillbaka efter sin korta reparation och vi hoppas såklart att alla kärnkraftverk som är i drift ska kunna gå för fullt ända till sommaren. Ringhals 4 är beräknad att vara tillbaka i slutet av februari.

Allt sammantaget har inneburit att elpriserna i Sverige är lägre och jämnare mellan de olika el-områdena och vi har också sett att det kan blir timmar med riktigt låga priser nattetid.

Vi hoppas på att januaripriset ska bli en lindring för våra hårt prövade kunder i väntan på elprisstödet. Inledningen på året minskar risken för att det ska bli riktigt långa perioder med sträng kyla. Till sist har vi jordens omloppsbana med oss – det blir ljusare och varmare. Det blir vår.