8 jun 2018

Allt du behöver veta om solceller till ditt hus

I vår solcellsguide finns allt du behöver veta för att skaffa solceller till ditt hus.

Med egna solceller på taket minskar du dina energikostnader samtidigt som du producerar egen grön el och säljer överskottet.

Varför solceller?

Den frågan vet du säkert redan svaret, eller svaren, på. Men här är i alla fall fyra bra anledningar att skaffa solceller:
 1. Lägre energikostnader. Med egna solceller blir du delvis självförsörjande på el och kan minska dina kostnader för att köpa el.
 2. Bra för miljön. Genom att producera egen, utsläppsfri solel bidrar du själv aktivt till omställningen till ett hållbart energisystem och – i förlängningen – till en bättre värld.
 3. Större frihet. Ju mer egen el du producerar, ju mindre beroende blir du av elprisets svängningar.
 4. Bra investering. Att skaffa solceller är en stor, men säker investering: en solcellsanläggning håller i minst 20 år och är i princip underhållsfri, samtidigt som den bidrar till att öka värdet på din villa.

Funkar solceller för dig?

Bor du i ett eget hus – det vill säga i villa, radhus, kedjehus, sommarstuga eller liknande? Har huset ett tak? Bra, då kan du ha solceller. Nästa fråga: hur bra kommer en solcellsanläggning att fungera på just ditt hustak? För att få reda på det behöver du titta närmare på två saker:

 1. Hur mycket solel behöver du? Kan solceller stå för mellan 40 och 70 procent av din årliga elförbrukning är investeringen väl värd att göra.
 2. Hur mycket solel kan en solcellsanläggning på ditt tak ge? Här spelar takets yta, lutning och väderstrecksläge in. Med söderläge, 10–50 graders lutning och ingen skuggning av träd eller annat levererar solcellerna bäst. Som ett väldigt generellt mått kan man säga att en vanlig villa och villaförbrukning kräver 50–60 kvadratmeter takyta i bra läge för solceller – men det är viktigt att du gör en egen, noggrann kalkyl över just dina förutsättningar.

Att göra en solcellskalkyl

Alla seriösa solcellsleverantörer hjälper dig att göra en kalkyl hur mycket el solpaneler på ditt tak kan ge och hur mycket solel du behöver producera för att investeringen ska löna sig. Många hjälper dig också att räkna på hur du kan minska investeringskostnaden genom att söka det statliga solcellsstödet eller ROT-avdrag för installationsarbetet, samt vilka intäkter du kan få genom att sälja överskottsel.

Solcellskalkyl i 5 steg

Som sagt, det här kan solcellsleverantören hjälpa dig med, så hoppa över det här stycket om du vill. Men för att få en uppfattning om hur mycket solel du kan producera kan du göra en första kalkyl själv så här:

 1. Mät din takyta. Mät taket direkt med tumstock, med linjal på husritningen eller med hjälp av karttjänster på internet. På sidan solenergiprojekt.se finns bra, närmare instruktioner för hur.
 2. Antal solpaneler. Dela takytan med 1,65 (en solpanel är 1, 65 kvadratmeter stor) för att få fram hur ungefär många solpaneler du får plats med. Exempel: 50 kvadratmeter / 1,65 = 30 solpaneler.
 3. Räkna ut effekten. Multiplicera antalet solpaneler med 270 för att få fram möjlig effekt (270 watt är ett standardvärde för effekt av solpanel i Sverige). Exempel: 30 solpaneler x 270W = 8 100W = 8,1kW.
 4. Räkna ut årsproduktion. Multiplicera effekten med 1 000 (varje installerad kilowatt (kW) solpanel brukar ge kring 1 000 kilowattimmar (kWh) per år. Exempel: 8,1kW x 1 000 = 8 100 kWh. Nu vet du ungefär hur mycket solel du kan producera. Sista uträkningen: ta reda på hur stor del av din elförbrukning din solel kan stå för:
 5. Hur många procent solel? Dela din framräknade årsproduktion av solel med din genomsnittliga årsförbrukning av el. Exempel: 8 100kWh solel / 15 000kWh elförbrukning = 54. Därmed kan dina solceller stå för 54 procent av din elförbrukning.

Så funkar solceller

Den grundläggande förutsättningen för solenergi är fascinerande: varje dag tillför solen genom sitt ljus på jorden tio tusen gånger mer energi än vad vi människor har användning för. Solenergi utvinns framför allt på två sätt: genom solceller och genom solfångare. Solceller omvandlar solljuset till el och solfångare omvandlar solljuset till värme.

En solcell är en liten, 10-20 centimeter lång skiva som oftast består av kisel eller ett kiselbaserat material, och som utan andra delar kan omvandla solljus till elektricitet. När solen lyser på solcellen uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. En elkabel kopplas till solcellen och fångar upp den elektriska strömmen. Solcellen omges av skyddande skikt av polymerfilm och glas. Flera solceller som kopplas ihop bildar en solpanel. Strömmen från solpanelen leds till en så kallad växelriktare, som omvandlar elen från 12 volts likström till 240 volts växelström och för in den i husets elsystem eller ut på elnätet. Solceller, kabel, växelriktare. Mer behövs inte för att få egen gratis och förnybar energi direkt från solen.

Verkningsgrad och effekt, vinkel och väderstreck (samt skugga)

Solceller har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Det innebär att solcellen förmår omvandla cirka 15 procent av solenergin som kommer strålande mot den till el (resten ”försvinner” som värme och reflektion). Hur pass hög effekt du får ut från dina solpaneler beror framför allt på vinkel och väderstreck.

Här är några exempel:

 • 95–100 procents effekt: rakt söderläge med 10–50 graders lutning, sydost- eller sydvästläge med 20–40 graders lutning.
 • 90–94 procents effekt: 0 graders lutning från västerläge till österläge; 10 graders lutning i sydväst-, sydost- och ostläge; 50 graders lutning i sydväst- och sydostläge, 60 graders lutning i söderläge.
 • 80–89 procents effekt: Söderläge med 70–80 graders lutning, sydväst- och sydostläge med 60–70 graders lutning, ostläge med 20–50 grader, västläge med 10–40 grader.

OBS: Solceller behöver inte ha direkt solljus, de producerar el även om det är molnigt. Direkt skugga från till exempel träd eller byggnader ger däremot en klar minskning av effekten.

Så, vad kostar det?

Att ge ett rakt och snabbt svar på hur mycket en solcellsanläggning kommer att kosta för dig är omöjligt utan en närmare, specifik kalkyl. Mycket generellt kan man säga att ett solcellspaket för ett hus i storlek från sommarstuga till normalstor villa brukar landa på mellan 100 000 och 150 000 kronor – inklusive moms men exklusive bidrag. Inklusive statligt investeringsstöd på 30 procent (gällde fram till och med 2018 - nytt stöd från och med 2019) landar kostnaden på mellan 65 000 och 100 000 kronor istället.

Ett alternativ kan vara att söka ROT-avdrag på 30 procent av arbetskostnaderna för montage och installation. Gör sedan allt du kan själv för att pressa priset genom att ta in flera offerter och jämföra dem!

Investeringsstöd och ROT-avdrag

För åren 2018-2020 har regeringen satt av 900 miljoner kronor för investeringsstöd till solceller. Solcellsstödet söker du i förväg, alltså innan du köper och installerar, och du gör det digitalt hos Boverket eller hos Länsstyrelsen i ditt län . Du kan få bidrag av den totala kostnaden för material och arbete (maxbelopp: 37 000 kronor exklusive moms per installerad kilowatt).
Har du ett hus som är mer än fem år gammalt kan du söka ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden (ROT-avdrag söker du från Skatteverket via din installatör).

OBS! att du inte kan söka både ROT-avdrag och investeringsstöd utan bara ett av dem.

Payofftid: 10-15 år

Hur lång tid tar det då att tjäna in den gjorda investeringen i en solcellsanläggning? Det exakta svaret beror liksom investeringskostnaden på vilken lösning du väljer och hur mycket el du använder. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning brukar ligga på mellan 10 och 15 år. Under den tiden kan ett rimligt mål vara att bli självförsörjande på el under sommarhalvåret och minska dina energikostnader så mycket som möjligt totalt sett.

Så säljer du överskottselen

Som stolt ägare till en solcellsanläggning kan du titulera dig mikroproducent av el. Den el du producerar går först och främst till din egen förbrukning, men ibland kommer dina solceller att ge mer el än du i stunden har användning för. Detta elöverskott matas då ut på elnätet och det är möjligt för dig att sälja det till vilket energibolag som helst (som är intresserat av att köpa). Du kan sälja elen till fast pris eller till timpriserna på elbörsen Nordpools spotmarknad. För att kunna sälja din överskottsel måste du träffa avtal med både ditt elnätsföretag och ett elhandelsföretag.

Moms och skatt(eavdrag)

Som mikroproducent av grön el är du till stor del befriad från skatt och moms.

 • Moms: I grunden är din försäljning av överskottsel momspliktig, men om den ersättning du får för såld, egenproducerad el under ett beskattningsår uppgår till max 30 000 kronor är du momsbefriad.
 • Skatteavdrag: Som mikroproducent av förnybar el får du ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme för den el som går ut till elnätet; max 18 000 kronor per år. (OBS: för de kilowattimmar som överskrider den mängd el du själv köper in får du inte göra avdrag. Exempel: köper du 15 000 kWh el och matar ut 17 000 kWh egenproducerad el får du inte skatteavdrag för 2 000 kWh).
 • Energiskatt: Du behöver inte betala energiskatt för solel från anläggning på ditt hustak.

Elcertifikat och nätnytta

Som mikroproducent kan du också få lite extra ersättning genom elcertifikat och så kallad nätnytta:

 • Elcertifikat: Elcertifikaten är del av ett statligt subventionssystem för att främja utbyggnaden av förnybar energi. För varje megawattimme (1MWh = 1 000kWh) solel som du producerar har du rätt till ett elcertifikat – men det kommer förmodligen inte att löna sig för dig. Risken är nämligen stor att kostnaden för den särskilda mätutrustning som krävs samt för hanteringen att sälja intjänade certifikat på marknaden äter upp värdet av dem – i alla fall så som värdet av elcertifikaten utvecklats de senaste åren.
 • Nätnytta: Ditt elnätsföretag ger dig också en särskild ersättning som kallas nätnytta och som brukar ligga på mellan 2 och 7 öre per kilowattimme. Med nätnytta menas att din överskottsel bidrar till att minska kostnaderna för överföring av el i elnätet.

Enklast: låt proffs hjälpa dig med allt

Ja, därmed har vi tagit upp de viktigaste momenten och faktorerna för dig som vill skaffa solceller. Det är onekligen en hel del olika saker att tänka på och ta ställning till – men det behöver inte heller vara så svårt. För lika väl som du själv kan fixa i princip allt utom den elektriska installationen, så kan du också få hjälp med precis allt, från idé till färdig, fungerande anläggning på ditt tak.

Väljer du Skånska Energi som solcellspartner ingår allt

 • Mätning och kalkyl för att skräddarsy en solcellsanläggning efter dina behov och förutsättningar
 • Fullständig ekonomisk kalkyl för investering, besparingar, payofftid, avgifter, ersättning m m.
 • Myndighetskontakter med bl a Länsstyrelsen, Skatteverket, kommunen
 • Installation och driftsättning
 • All hjälp du behöver med försäljning av överskottselen.


Läs mer om Skånska Energis solcellspaket

Checklista

Till slut en snabb checklista för dig som vill skaffa solceller.

 • Ta reda på din årliga elförbrukning (ett schablonvärde för beräknad årsförbrukning brukar finnas på din elräkning). Tänk att din egen solel ska täcka upp för 40-70% av den.
 • Skaffa grundläggande koll på förutsättningarna för en solcellsanläggning hos dig: takyta, takvinkel, väderstreck.
 • Hämta in offerter från leverantörer av solcellspaket som kan hjälpa dig med följande punkter (eller jobba vidare på egen hand):
 • Gör en detaljerad kalkyl av anläggningens utformning
 • Gör en detaljerad ekonomisk kalkyl för investering, besparing, payofftid m m.
 • Välj utrustning, lösning och genomförande.
 • Kolla med din kommun om du behöver bygglov och ansök i så fall om det.
 • Ansök om statligt investeringsstöd i förväg, det vill säga innan du köper/anlitar material/tjänster.
 • Alternativt: sök ROT-avdrag för utfört arbete tillsammans med installatören.
 • Beställ och få utförd installation och driftsättning av din solcellsanläggning (arbetet tar normalt 2–4 dagar).
 • Gör under tiden vad som behövs för att du ska kunna sälja din överskottsel: avtal med elnätsföretag, elhandelsföretag.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Välkommen till oss på Skånska Energi med alla dina frågor och funderingar kring solceller och solcellspaket, andra energilösningar samt inte minst grön el. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Läs mer om solceller för villa och andra privathus
Läs mer om solceller för bostadsrättsförening
Läs mer om solceller för företag

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal