23 aug 2023

Är det läge att binda elavtalet?

Nu erbjuder vi elavtal till fast pris igen. Men är det ett bra läge att binda elavtalet nu som skydd mot kommande prishöjningar? Beslutet är bara ditt – här är några tips på hur du kan tänka.

Under året har elprismarknaden stabiliserat sig igen, efter två år av oro, stora svängningar och inte minst ett par perioder av chockartat höga elpriser. Utvecklingen framåt i tiden är likväl oviss. Att vi går mot en elprismarknad med fler stora svängningar oftare är många bedömare överens om – men närmare när nya pristoppar (och för all del prisdalar) kommer att inträffa är svårare att sia om.

Vad är rätt för dig?

Ett sätt för dig att skydda dig mot svängningarna på elmarknaden är att binda ditt elavtal, det vill säga teckna ett elavtal till fast pris. Är det rätt läge att göra det nu? Det vet du egentligen bara själv, för vad som är rätt för just dig beror på flera olika faktorer. Framför allt var du placerar dig själv och din ekonomi på en skala mellan trygghet och risk. Fast pris = större trygghet, lägre risk Rörligt pris = högre risk, mindre trygghet.

Fördelar med att binda elavtalet

Med ett bundet elavtal och fast pris betalar du samma pris per kilowattimme för din el under hela avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden och oavsett hur de rörliga priserna svänger. Med ett bundet elavtal får du trygghet: tryggheten i att alltid veta exakt vad din el kostar, tryggheten i att du inte drabbas över huvud taget om det till exempel skulle komma nya chockartade pristoppar som dem 2021 och 2022.

Nackdelen med att binda elavtalet

Den stora nackdelen med att binda elavtalet är förstås att om elpriset tillfälligt eller mer varaktigt sjunker till en lägre nivå så kan du inte dra nytta av det. Du betalar fortfarande det fasta pris per kilowattimme som du kommit överens med ditt elhandelsbolag om när du ingick avtalet.

Vintersäkrat elpris – ett alternativ

Utöver bundet elavtal med fast pris och elavtal med rörligt pris (och en månads uppsägning) erbjuder vi på Skånska Energi timprisavtal och specialavtalet vintersäkrat elpris. Vintersäkrat elpris innebär att du har ett elavtal med rörligt pris mellan april och oktober och fast pris mellan november och mars. Läs mer om våra olika elavtal och vilket som passar dig bäst.

Timpris, rörligt eller fast – vilket elavtal passar dig bäst? Elpriser