26 maj 2023

Timpris, rörligt eller fast – vilket elavtal passar dig bäst?

Mycket har hänt på elmarknaden det senaste året – har du koll på vilket elavtal som är bäst för dig nu och framöver? Så här funkar fast pris, rörligt pris och timpris – samt vårt specialavtal vintersäkrat elpris.

Nästan ett och ett halvt år har vi tagit oss igenom. Med en energibransch och en elprismarknad präglad av oviss utveckling, stora svängningar och höga prislägen samt inte minst ett par ordentliga elpristoppar. Men nu, vågar vi påstå, har elprismarknaden stabiliserat sig något igen. Elprisnivåerna är i skrivande stund – månadsskiftet maj/juni – de lägsta på närmare två år. Framtiden är fortfarande oviss – det räcker med en blick på världsläget för att förstå det – men det finns en försiktig optimism i branschen om att långvariga pristoppar och krislägen kan undvikas under resten av året. Som sagt: vi vet inte, men finner fog nog att hoppas.

Nu är en bra tid att se över ditt elavtal

Nu, med lite mer lugn och ro på elmarknaden, är också en bra tid för dig att fundera över ditt elavtal. Har du det avtal som passar dig bäst, eller kan det finnas bättre alternativ för dig? De flesta elhandelskunder har idag avtal med rörligt pris, men allt fler väljer att gå över till avtal med timpris – och nu finns återigen möjligheten att teckna avtal med fast elpris. Vi på Skånska Energi erbjuder även specialavtalet Vintersäkrat elpris, med vilket du kan skydda dig från pristoppar under den kalla delen av året.

Vilket avtal passar dig bäst?

Här går vi igenom de olika formerna av elavtal, fördelar och nackdelar och vad du ska tänka på. Skaffa koll på vilket elavtal som passar dig bäst! Och kom ihåg: du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss med dina frågor och funderingar – vi hjälper dig hitta ditt bästa elavtal.

Elavtal med fast pris

Så funkar fast elpris: Elavtal med fast pris innebär att du som kund har ett fast, avtalat elpris per kilowattimme (kWh) som är detsamma under hela avtalstiden. Hur mycket du betalar per månad varierar efter bara hur mycket el du förbrukar.
Fördelar: Tryggt och förutsägbart. Ditt elpris påverkas inte av marknadens svängningar. Du undviker pristoppar. Du vet exakt vad din el kommer att kosta under hela avtalstiden.
Nackdelar: Eftersom ditt elpris ligger fast kan du inte dra nytta av eventuella prisfall och perioder med riktigt låga elpriser. Fasta pris innebär att du skyddas från risk, och för att säkra den risken måste vi ha en marginal för prissvängningar, vilket innebär ett högre pris.
Tänk på: Just nu erbjuder vi avtal med fast pris över ett år.
Läs mer fast elpris

Elavtal med rörligt pris

Så funkar rörligt elpris: Elavtal med rörligt pris innebär att du som kund får ett nytt elpris varje månad. Du har samma pris hela månaden. Det elpris du får grundar sig på ett medelpris av föregående månads timpriser och kan svänga och svänga kraftigt från månad till månad.
Fördelar: Går elbörsens priser ner går ditt pris ner nästa månad och därmed dina elkostnader. Under längre perioder med låga prisnivåer kan du få riktigt låga elkostnader och spara mycket pengar jämfört med fast pris.
Nackdelar: Eftersom ditt rörliga elpris speglar elmarknadens prisutveckling så får du också ett högre pris och högre elkostnader när priserna går upp. Du kan inte skydda dig mot elpristoppar. Elpriset kan variera stort mellan olika månader – därmed också dina elkostnader.
Tänk på: Du har samma elpris alla dagar och alla timmar under en månad. Avtal med rörligt elpris har ingen bindningstid. Med rörligt elpris är det bra om du kan klara prissvängningar från månad till månad.
Läs mer rörligt elpris

Timprisavtal

Så funkar timpris: Elavtal med timpris innebär att du får ett nytt elpris timme för timme istället för månad för månad jämfört med rörligt pris. Timpriserna för kommande dygn sätts i förhand (eftermiddagen dagen innan) och kan variera mycket, såväl från timme till timme som under dygnet som helhet. Tanken med timprisavtal är att du kan minska dina elkostnader genom att anpassa din elförbrukning efter timprisutvecklingen.
Fördelar: Lyckas du styra över så mycket som möjligt av din elförbrukning till timmarna med lägst pris kan du minska dina elkostnader och spara pengar jämfört med andra avtalsformer. Det finns smarta hem-verktyg som till exempel Ngenic Tune som hjälper dig att automatiskt styra över din förbrukning, inklusive värmesystem och elbilsladdning, till lågpristimmarna.
Nackdelar: Om du inte kan anpassa din elförbrukning efter ett elpris som förändras från timme till timme, om du inte styr över en stor del av din förbrukning till de billigaste timmarna – ja då är risken stor att dina elkostnader blir större med timpris.
Tänk på: För många står uppvärmningen för den största delen av elförbrukningen. Är du beroende av el för din uppvärmning är det mer eller mindre en förutsättning att du kan styra över uppvärmningselen till de billigaste timmarna om timpris ska fungera för dig.
Läs mer timprisavtal
Här läser du hur du kombinera timavtal med Ngenic och spara pengar.

Vintersäkrat elpris

Så funkar vintersäkrat elpris: Vintersäkrat elpris innebär att du har ett elavtal med rörligt pris mellan april och oktober och fast pris mellan november och mars.
Fördelar: Du skyddar dig från de pristoppar som ofta sker under vintermånaderna, som ju ofta också är den tid då du förbrukar mest el.
Nackdelar: Precis som vad gäller för elavtal med fast pris, så blir priset för den fasta delen av det vintersäkrade elavtalet något högre: för att kunna stå för risken måste vi ha en marginal för prissvängningar.
Tänk på: Du tecknar detta avtal med oss på kundservice. Vintersäkrat elpris kan tidigast starta från den 1 november och senast från den 1 januari. Från och med den 1 april går övergår avtalet till rörligt elpris. Avtalet löper ut 31 oktober.
Läs mer om vintersäkrat elpris

Välkommen att kontakta oss på kundservice! Här är aktuella priser