Om du vill vintersäkra

Vintersäkrat elpris

Välj Vintersäkrat elpris (tidigare Kombi-el) om du vill säkra mot extrema prishöjningar.

Precis som namnet säger får du trygghet i ett fast elpris under vintern, november till och med mars, för att försäkra dig mot eventuella prishöjningar. Under resterande avtalsperiod drar du nytta av det rörliga elpriset. Månadsavgift tillkommer.

Så fungerar Vintersäkring

När du tecknar ett elavtal med vintersäkring får du skydd mot de elpristoppar som ofta sker under vintermånaderna när du ofta också förbrukar mer el. Du får en vintersäkring med ett fast elpris per kilowattimme under årets kallaste månader och du behöver inte fundera över hur elpriset varierar. När vintern är slut går avtalet automatiskt över till elavtal med rörligt elpris under resterande avtalsperiod.

Vintersäkrat elpris kan du starta från tidigast 1 november och senast 1 januari. Från och med den 1 april övergår avtalet automatiskt till rörligt elpris under resterande avtalsperiod, som löper ut den 31 oktober.
Kom ihåg att du måste teckna detta avtal en vardag via telefon innan klockan 15:00.

Se hur din historiska förbrukning på Min Energi. Där kan du analysera hur mycket el du använder under vintern.

Elprisområden

Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Du tecknar detta elavtal genom att kontakta oss!

Kontakta oss för att teckna vintersäkrat elavtal Ladda ner vår app Skånska Energi
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Ursprungsmärkning

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Avtalsvillkor för privatpersoner

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg