21 nov 2023

Att vädersäkra 200 mil elnät

Varje år lägger vi mycket tid och resurser på att underhålla vårt elnät. Vädersäkring inför oväder och åska är en viktig del som sker på olika sätt.

Det är lätt att tänka att ett elnät, det liksom bara finns. Kablarna ligger där, i marken, eller hänger där i luften, på sina stolpar. Transformatorstationerna och elskåpen står där – ja här och där och lite överallt – tryggt och tidlöst. Och strömmen levereras med automatik och med självklarhet till våra hem och verksamheter, dygnet runt, året runt.

Ibland påminns vi förvisso om att tillgången till el inte är riktigt lika självklar som luften vi andas. En kabel grävs av nånstans och några kvarter drabbas av ett kortvarigt strömavbrott. En höststorm drar genom landet, river ner träd som faller på elstolpar och orsakar kanske lite större besvär och längre avbrott för fler. (Läs mer om vad som händer när det stormar här: Stormar, strömavbrott och säkerhet (skanska-energi.se))

200 mil ledning över 450 kvadratkilometer

Fast det är klart att ett elnät kräver omtanke, omvårdnad, drift och underhåll. Och det över 450 kvadratkilometer! Just så stort är nämligen Skånska Energis elnät, där det sträcker sig från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost. Drygt 200 mil ledning och 600 nätstationer som levererar ström till alla våra drygt 19 000 kunder. Vi på Skånska Energi investerar varje år stora summor pengar i vårt elnät, och vår elnätspersonal arbetar varje dag för att upprätthålla en säker drift och förbättra elnätet för nuet såväl som för framtiden.

90 procent nedgrävt

En viktig del av underhållsarbetet är att vädersäkra elnätet. Den vanligaste orsaken till att våra kunder drabbas av större strömavbrott – även om det inte alls är vanligt att det sker – är att elnätets luftledningar skadas av väder. Storm och kraftiga vindar på vinterhalvåret, åsknedslag på sommarhalvåret. Det i särklass bästa sättet att vädersäkra elnätet är att gräva ner det: kablar i marken istället för ledningar i luften. Närmare 90 procent av Skånska Energis elnät är också nedgrävt, och ett långsiktigt arbete med att omvandla all luftlinje till markkabel pågår. Detta arbete är dock mycket kostsamt, och kommer att pågå i många år ännu.

Besiktning från luften och marken

Varje år vid två tillfällen gör vi en besiktning av hela vårt elnät. En gång på hösten när löven fallit inför ”stormsäsongen”, en gång på senvåren, när storm- och snöperioden är över. Vi gör besiktning dels med helikopter för att få en snabb överblick över elnätet, dels okulärt med personal som kör eller går längs linjerna på utvalda partier. Genom att besiktiga elnätet kan vi förebygga störningar: vi ser var riskerna för fallande träd finns, vi hittar utrustning som börjar tjäna ut och behöver bytas.

Viktigt röjningsarbete

En viktig del av arbetet med att vädersäkra elnätet är att röja träd och annan växtlighet kring våra ledningar och anläggningar. Det arbetet sker dels enligt en löpande plan, dels på ställen där senaste besiktningen visat att det behövs. Det är inte alltid vi kan röja riktigt så fritt som vi skulle vilja, då vi förstås också har markägarens intressen att ta hänsyn till.

Smart isolering minskar avbrottsrisken

Under det senaste ovädret Babet i slutet av oktober klarade sig Skånska Energis elnät helt utan större störningar. En anledning till det är att flera av våra utsatta luftlinjer har en särskild isolering runt ledningarna. Isoleringen skyddar ledningen, så att ett mindre träd eller en gren kan falla på den utan att strömmen bryts. Dessa så kallade BLL-linor kan till och med klara av att föra strömmen vidare om en stolpe knäcks och linan hamnar på marken. Samtidigt utgör förstås en högspänningsledning som hamnat på marken en fara, så tänk på att aldrig gå nära en! Skulle du upptäcka en elledning som fallit eller någon annan möjlig skada vill vi be dig att ringa oss så snart du kan så åker vi ut direkt!

Få SMS om strömavbrott

Du vet väl att du kan få aktuell information om akuta strömavbrott gratis via SMS? Om du har ett mobilnummer registrerat på en adress i vårt elnätsområde får du automatiskt sms-avisering vid avbrott som berör din adress. Läs mer om sms-avisering och hur du registrerar ditt mobilnummer här: Sms-avisering vid strömavbrott (skanska-energi.se).