5 apr 2023

Behöver elnätet förstärkas för dina solceller?

Så snart dina solceller är uppe vill du såklart komma igång med din solcellsproduktion och ansluta till elnätet så snart som möjligt! Men ditt elnätsbolag kan behöva förstärka elnätet innan du ansluter, vilket kan innebära en viss väntetid (just nu upp till två år).

Elnätsbolagen måste kunna säkerställa både säkerhet, kvalitet och drift för elnätet, det finns tydliga regelverk att följa kring detta. Men det innebär att det tidvis kan uppstå begränsningar på hur mycket produktion elnätet kan ta emot.

Hur vet jag om och när jag kan ansluta till elnätet?

Här är det ”först till kvarn”-principen som gäller. Ju fler som vill ha solceller i ditt elnätsområde, desto större är risken att få ett nej till att koppla på direkt.

Tänk på detta om du ska installera solceller:

  • Be din installatör/elektriker att skicka in en föranmälan till ditt elnätsbolag så fort som möjligt. När din föranmälan är godkänd kan din installatör genomföra monteringen, och även ansluta anläggningen.
  • Vid föranmälan kontrollerar ditt elnätsbolag hur din elproduktion påverkar elnätet, så att det inte belastar eller påverkar nätet negativt. Om kraven inte uppfylls krävs en utredning som fastställer vilka åtgärder som behöver göras för att du ska kunna ansluta dina solceller.
  • Ibland krävs det att elnätet förstärks innan du ansluter din solcellsanläggning fullt ut. Du kan använda dina solceller för egen produktion, och du får även koppla upp dig med begränsad produktion, exportbegränsning, vilket beräknas i varje enskilt fall.

Läs mer om föranmälan för installatörer

Hur lång tid tar det om elnätet behöver förstärkas?

Eftersom fler och fler vill montera solceller idag ökar även antalet som behöver vänta till elnätet är förstärkt. Får du besked om att elnätet först behöver förstärkas kan det ta allt från ett par månader upp till två år innan dina solceller kan anslutas till elnätet. Här är några punkter som avgör hur lång tid det tar:

  • Arbetets omfattning och arbetsbelastning
  • Materialtillgång
  • Grävtillstånd
  • Om det krävs trafiktillstånd

Kostar det något extra om det krävs en förstärkning?

Om elnätet behöver förstärkas för att dina solceller ska kunna anslutas, är det viktigt för dig att veta att det kan medföra merkostnader. Det kan till exempel uppstå om det krävs att kapaciteten för din anläggning behöver ändras, om din säkring behöver höjas, serviskabel bytas eller om ett nytt mätarskåp antingen måste flyttas eller installeras. Kostnad för mätarskåp och installation blir en kostnad mellan kund och installatör och ingår inte i vår offert.

Vi lämnar offert i varje enskilt fall.

När kan jag komma igång med mina solceller?

Kom ihåg, din solcellanläggning måste alltid först godkännas av ditt nätbolag innan du kopplar upp den mot elnätet. Ditt elnätsföretag måste kunna säkerställa att din anläggning är säker för elnätet.

Om elnätet behöver förstärkas innan din solcellsanläggning ansluts fullt ut kan du använda den för ”eget bruk” tills vidare. Fram till elnätet har förstärkts får du i en del fall ansluta med så kallad exportbegränsning, vilket kan innebära att du får ansluta med begränsad kapacitet under en period. Så fort elnätet är förstärkt tas denna begränsning bort.

Här finns mer om elanslutningar Frågor och svar om solceller