17 aug 2022

Dagens pressträff om energipriser

Förslaget som presenterades innebär att runt 60 miljarder ska återföras, varav 30 miljarder på vad man benämner som kort sikt. Återbäringen ges till både hushåll och företagare, med fokus på kunder i södra Sverige som drabbats hårdast av det rådande prisläget.

I dag hölls en pressträff om energipriserna med statsminister Magdalena Andersson, finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Under pressträffen presenterades ett förslag som innebär att 60 miljarder kronor ska återföras, varav 30 miljarder ska ske på som benämns som kort sikt. Återbäringen ska tillfalla både hushåll och företag med fokus på kunder i södra Sverige, som drabbats hårdast.

Förslaget finansieras genom återbetalning av flaskhalsintäkter som tillfaller Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät ska ta fram ett förslag på hur systemet ska se ut, vilket senast 15 november ska lämnas in till Energimarknadsinspektionen.

Vi på Skånska Energi kan i dagsläget inte ge dig mer information, det framkom inte fler detaljer under regeringens pressträff.


Frågeställningar gällande vem som får återbetalningar, till vilka belopp, när systemet kan börja gälla och vilka av energimarknadens aktörer som blir inblandade i det föreslagna systemet kan vi inte besvara i dagsläget.

På en fråga från närvarande reportrar gavs en fingervisning om att det kan handla om en återbetalning på tre gånger så mycket som under den gångna vintern, utan taknivåer och inte heller begränsat i tid till enskilda månader.

Regeringen lägger alltså fram ett förslag, men det finns såklart många frågetecken givet att Sverige går till val om en månad. Förslaget presenteras som ett robust förslag som ska kunna leva mer långsiktigt och linjera med de förslag som EU presenterade som möjliga åtgärder i början av juni.

Se gärna hela pressträffen

Kundservice har inte fler svar just nu - vi rekommenderar dig att följa utvecklingen på vår blogg och i dagspress

I dagsläget vet vi inte mer, så vår kundservice kan inte ge dig mer information än vad vi delger här ovan. Vår rekommendation är att följa utvecklingen här på vår blogg och i dagspress. Vi uppdaterar så snart vi vet mer. Tack för din förståelse!

Länk till pressträffen på Regeringskansliet Vår blogg