17 sep 2021

Dela på elen och spar pengar med grannarna i huset

Varför betala varsin abonnemangsavgift när ni kan dela på en? Med gemensam el i bostadsrättsföreningen sparar du och dina grannar pengar varje månad. Med solceller på taket blir besparingen ännu större.

Betydligt lägre fasta kostnader samtidigt som varje hushåll bara betalar för den el man själv faktiskt förbrukar. Så ser det ut för den bostadsrättsförening som går över till gemensam el i sin fastighet.

– I ett hus med hundra lägenheter har var och en ett eget avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Har man istället gemensam el så har bostadsrättsföreningen ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal som alla går under. Redan där har du skalat ner kostnader, säger Johan Skalin som är försäljningschef på Skånska Energilösningar.

Rättvis elhandel – på riktigt

Den tekniska termen är IMD, individuell mätning och debitering. Det går ut på att fastigheten får en huvudmätare för all el som köps in. I varje lägenhet sitter undermätare som mäter förbrukningen. De enskilda hushållen betalar sedan till föreningen för sin förbrukning.

Johan Skalin nämner exempel på föreningar där hushållen kunnat spara så mycket som 1 700 kronor om året bara i minskade fasta kostnader för el.

– Det kräver en specifik elmätare i varje lägenhet. Och det går att göra med både el, värme och vatten, eller om man har laddplatser för elbilar. Det blir ju rättvist, ditt hushåll betalar bara precis för det du använder, säger Johan Skalin.

Större fördelar med solceller

De riktigt stora fördelarna får den förening som i kombination med IMD också investerar i solceller på taket.

– Den el som produceras går in i hela fastighetens förbrukning, även till hushållen. Man kan säga att bostadsrättsföreningen säljer elen till hushållen, istället för att Skånska Energi eller någon annan gör det.

Utan IMD kan elen från solcellerna bara användas till föreningens egen förbrukning, exempelvis belysning i trapphus och garage eller för att driva hissar.

– I kombination med solceller är gemensam el självklart, annars tänker man som förening inte rätt, menar Johan Skalin.

Skånska Energilösningar kan hjälpa till med hela projektet.

– Det är såklart en investering att sätta upp solceller på taket, men på en sådan installation har man någonstans mellan nio och tolv procents avkastning i form av besparing. Man sparar mycket pengar och det blir rättvist när man mäter individuellt, säger han.

Bättre förhandlingsläge med elhandelsbolaget

Utöver besparingen som solcellerna ger och de minskade fasta kostnaderna, innebär gemensam el ytterligare en potentiell besparing. När bostadsrättsföreningen blir den som köper in all el som behövs blir också förhandlingsläget gentemot elhandelsbolaget bättre.

– Ju större konsument du är desto bättre för dig som kund, konstaterar Johan Skalin.

Men Skånska Energi är ju både elnätsägare och elhandlare, är det inte ni som förlorar på det här?

– Vi är elbolaget som inte vill att folk ska köpa mer el än de egentligen behöver. Vi bor i Skåne med det höga elpris vi har här. 2030 ska vi vara fossilfria och då ska alla köra laddbara bilar eller något annat miljövänligt alternativ, hur ska det funka när vi har elbrist? Vi måste hitta nya vägar framåt för att klara det.

Här kan du läsa mer om hur bostadsrättsföreningen ytterligare kan dra ner på elförbrukningen.

Läs mer om gemensam för din bostadsrättsförening Läs om våra gröna elavtal