23 mar 2023

Det här är grejen med din smarta elmätare

En smart elmätare ger dig möjlighet att i detalj följa och styra din elförbrukning och effektivisera den. Nu har alla våra drygt nitton tusen elnätskunder fått en.

Får vi först bara, lite stolt, säga: Hurra för nitton tusen smarta elmätare! Under hösten och vintern har vi och vår entreprenör ONE Nordic gjort ett ryck och installerat inte mindre än elva tusen nya elmätare runtom i vårt elnät. Därmed har nu alla våra drygt nitton tusen elnätskunder nya möjligheter att följa och styra sin elförbrukning. Samtidigt som vi kan sköta elnätet effektivare och upptäcka strömavbrott snabbare.

Därför smart elmätare

Hur långt olika elnätsbolag har kommit med att byta ut sina kunders gamla elmätare mot nya, och smarta varierar – nämnde vi att vi är klara? 😉 – men en sak är säker: alla Sveriges elnätskunder ska få en, det finns det nämligen riksdagsbeslut på. Syftet med beslutet är att ge landets elkonsumenter större inflytande över sin elförbrukning, större möjligheter att påverka den och att vara mer aktiva på elmarknaden – samt att göra driften av våra elnät säkrare.

Detta gör elmätaren smart

Det som gör elmätaren smart – i den mening vi brukar tala om smarta, digitala funktioner som är lätta att använda och underlättar vårt vardagsliv – är att den har ett så kallat kundgränssnitt. Kundgränssnittet gör det möjligt för dig som elnätskund att koppla in utrustning för att följa och styra din elförbrukning – och din elproduktion om du till exempel har solceller – i realtid.

HAN-porten är nyckeln

Nyckeln till din smarta elmätare är den så kallade HAN-porten. HAN står för Home Area Network, och det är genom HAN-porten du enkelt kan koppla upp smart hem-funktioner som till exempel Ngenic mot din elmätare. HAN-porten/kundgränssnittet behöver aktiveras av ditt elnätsbolag, vilket kan göras på distans. Vill du aktivera din HAN-port? Kontakta Skånska Energis Näts kundservice på kundservice@skanska-energi.se eller ring 046-507 00.

Sänk dina kostnader – med timavtal och Ngenic Tune

Med din smarta elmätare på plats och HAN-porten aktiverad har du helt nya möjligheter att styra din elförbrukning och minska dina elkostnader. Ett av de bästa och effektivaste sätten är ett timavtal i kombination med den smarta termostaten Ngenic Tune, särskilt om du har värmepump därhemma. Läs mer om hur timavtal och Ngenic fungerar.

Följ din förbrukning i appen Min Energi

Du som är elnätskund hos oss på Skånska Energi kan lätta läsa av och följa din elförbrukning på detaljnivå genom vår app Min Energi (Min Energi finns också tillgängligt via dator). Min Energi är kompatibel med de flesta smart hem-funktioner och elbilsladdare med mera. Läs mer om Min Energi och hur du laddar ner appen - sök efter Skånska Energi.

Lättare upptäcka strömavbrott

Din smarta elmätare ger inte bara dig som kund nya möjligheter att följa och påverka din elförbrukning. Den gör det även lättare för oss som elnätsbolag med ansvar för driften av elnätet att upptäcka och åtgärda strömavbrott. De nya mätarna ger oss information om strömavbrott i elnätet direkt när det inträffar, vilket gör att vi kan lösa problem ännu snabbare när de uppstår. Vi kan också se om felet finns hos en enskild kund eller om fler drabbats, vilket gör det lättare för oss att hitta rätt åtgärder för att återställa strömmen.

Här finns manual för din elmätare Kontakta oss på Skånska Energi Nät