6 jul 2021

Det här med el är inte enkelt!

Volt, Watt och Ampere. Det är enheter som vi alla känner till namnet på. Men vad betyder de? Här reder vi ut begreppen kring spänning, effekt och ström!

De första glödlamporna i Sverige tändes år 1881. Idag, 140 år senare, är vi starkt beroende av elektricitet i vårt samhälle. Industrin och samhället kräver mycket el. Belysning, värme, TV, datorer, mobiltelefoner är några saker vi inte skulle kunna tänka oss att leva utan idag. Utan el stannar Sverige. Elektricitet är en enormt stor del av våra liv men ändå är de grundläggande begreppen svåra att förstå.

Spänning, ström och effekt är begrepp som kan vara svåra att begripa. Här är ett försök till en enkel förklaring:

Ampere

Ström mäts i enheten ampere (A). Ström är elektriska laddningar som rör sig. Det kan till exempel vara elektroner som ständigt hoppar från atom till atom i en kopparledning.

Volt

Spänning, som mäts i enheten volt (V), behövs för att sätta fart på de elektriska laddningarna. Spänning är förmågan att driva fram elektronerna så att en ström börjar flyta.

Watt

Effekt mäts i watt (W). Effekten kan beskrivas som energi per tidsenhet eller den takt i vilken energi används. Om du tar spänningen i volt och multiplicerar med strömstyrkan i ampere får du fram effekten i antal watt.

Tänk dig en vattenslang

Strömmen, (A), motsvarar mängden vattenflöde genom slangen. Spänning, (V), motsvarar trycket i vattenslangen. Takten i flödet kan liknas vid effekt (W).

Volt (V) = spänning
Ampere (A) = ström
Watt (W) = effekt
Volt x Ampere = Watt

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter