15 apr 2024

Senaste nytt om energimarknaden

Veckorekommendationer v 16, 15:e till 21:e april:

Förra veckan var vädermönstret energifyllt och prissättningen på el var låg, särskilt under söndagsdygnet då elpriserna nådde rekordlåga nivåer på marknaden. Detta berodde på gynnsamma väderförhållanden med starka vindar, solsken, smältande snö och låg efterfrågan under helgen. Denna vecka har dock inletts med betydande prisskillnader inom dygnets olika tider, med kraftiga prisökningar på morgonen och kvällen. Väderprognosen för veckan antyder kallare och torrare väder jämfört med föregående vecka, och spänningen kring situationen i Mellanöstern har bidragit till att gas- och utsläppsrättspriserna ökat, vilket i sin tur har påverkat elpriserna i grannländerna.

Nordens tillgängliga kärnkraftskapacitet ligger på 73 procent, och revisionen av Olkiluoto 3 pågår fram till den 28 april. Oskarshamn genomgår årlig revision från lördagen den 6 april till den 1 maj.

Vi förväntar oss att prisnivåerna kommer att fortsätta vara höga fram till helgen, med betydande svängningar under dygnet beroende på sol- och vindkraftproduktionen. Nästa vecka förväntar vi oss troligtvis mildare väder med ökad snösmältning, vilket kan leda till lägre priser igen.

Vad gäller fastprisavtalen har priserna stigit sedan förra veckan, och vi förutser en stabil prisutveckling under veckan. För de som vill ha kontroll över sina elkostnader erbjuder vi på Skånska Energi fördelaktiga ettåriga fastprisavtal. Ta gärna en titt på erbjudandet på elpriskollen.se, där kan ni jämföra och hitta det bästa för er. 

Det här hände under mars 2024:

Under den senaste månaden har priserna varit ganska stabila. Mars månads elpris var cirka 15% högre än i februari men lägre än i mars förra året, 2023.

Väderförhållanden

Höga lufttryck under vissa perioder resulterade i kalla nätter, men överlag var mars varmare än normalt jämfört med genomsnittet från 1991 till 2020. Trots detta avbröts den meteorologiska våren flera gånger av plötsliga kallare väderförändringar och gjorde inga stora framsteg under månaden. Den högsta temperaturen för månaden, preliminärt uppmätt till 16,5° (fram till den 27 mars), registrerades i Oskarshamn, Småland, den 15:e mars. Tidigt på morgonen den 26 mars var det klart och kallt på många håll med svag vind i norra Norrland, och den preliminärt lägsta temperaturen för månaden uppmättes i Nikkaluokta med -31,3°.

I södra Sverige var det något mindre nederbörd än normalt medan norra Sverige hade något över genomsnittet, förutom högst upp i fjällkedjan där nederbörden var något under genomsnittet. Sammantaget landade nederbörden i magasinen strax över genomsnittet, med en ökning på +0,5 terawattimmar i energimängd från nederbörden. De södra magasinen i både Norge och Sverige fick mest energi. Den preliminärt största snödjupet för månaden, på 172 cm, uppmättes i Katterjåkk, Lappland, den 17 mars.

Vindproduktionen har varit under genomsnittet, särskilt i elprisområde 1 och 2 där huvuddelen av vindkraften finns. Totalt sett har vi bara haft cirka 58% av den normala vindproduktionen, medan de södra elprisområdena 3 och 4 hade mer normal vindproduktion under mars.

Varierande priser

Priserna har fortsatt att variera under månaden. Under några timmar har priset legat runt 2 kronor per kilowattimme, men generellt sett har elpriserna på börsen varierat mellan 0,5 och 1 krona per kilowattimme under mars. Negativa priser observerades under natten till den 15:e mars på grund av starka vindar och högre temperaturer än vanligt för årstiden.

Basproduktionen, som inkluderar vind-, kärn- och vattenkraft, påverkar priset. Produktionen från kärnkraften var på strax under 90% av full kapacitet under mars på grund av revisioner och produktionsbegränsningar. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 gick ur elnätet för årlig revision, vilket tros ha påverkat priserna. Efter Olkiluoto 3 kommer underhållsperioden att fortsätta för övriga reaktorer, en efter en. För svenska reaktorer började revisionen med Oskarshamn 3 den 6 april, och sedan kommer Forsmark 2 att följa i slutet av april. Vindkraftproduktionen var lägre än normalt för mars och bidrog till de högre priserna under månaden.

Gaspriser

Gaspriserna steg något under mars, men de grundläggande förutsättningarna är fortfarande goda med väl fyllda gaslager i nordvästra Europa. Med milda temperaturer på kontinenten och en god import av flytande gas förväntas gaspriserna förbli stabila under april.

Varierande priser förväntas under april Att prognostisera priserna för hela månaden är svårt eftersom april vanligtvis bjuder på olika väderförhållanden. Under första halvan av månaden förväntar vi oss priser på ungefär samma nivå som i mars, men om det blir mildare mot slutet av månaden och snösmältningen på allvar sätter igång kan vi se perioder med mycket låga priser. För kunder med timprisavtal är det viktigt att vara aktiva och följa marknaden dagligen för att dra fördel av sitt avtal.

Import/Export

För närvarande (den 4:e april) exporterar Sverige ungefär 4200 MW effekt till våra grannländer. Om du vill veta mer om elflödet inom och mellan länderna som Sverige har förbindelser med kan du besöka Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet där det finns ständigt uppdaterad statistik.