27 nov 2023

Senaste nytt om energimarknaden

Veckorekommendation v. 48,  27 november - 3 december


Väderprognoserna för kommande vecka indikerar en fortsatt period av kallare och torrare väder än det normala. Forsmark 3 har upplevt vissa problem under helgen, och vi förväntar oss att anläggningen återgår till full produktion i början av veckan. För elbörsen förväntar vi oss att priserna kommer att ligga någonstans mellan sidledes och stigande under veckan.

När det gäller fastprisavtal tror vi att priserna kommer att visa en viss ökning under veckan. Väderutvecklingen ser ut att ha en något prisökande effekt.

För dig som är orolig över vinterns elpriser erbjuder vi även kortare avtalsperioder som kallas "Vintersäkrat pris" som ett komplement till ettårsavtal. Om du vill ha mer information om dessa avtal, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Det här hände under oktober 2023:

 

  • Priserna på el fortsatte att sjunka, och det månatliga elpriset i södra Sverige nådde det lägsta sedan november 2020.

 

  • I södra halvan av Sverige råder nu meteorologisk höst, medan det är vinter i den norra delen. Oktober var mild och hade mycket nederbörd i södra Sverige, vilket minskade elanvändningen och gynnade vattenkraften. Stormen Babet påverkade huvudsakligen de södra delarna av landet och orsakade höga vattenstånd längs Skånes och Blekinges kuster.

 

  • Vattenmagasinen är fortfarande väl fyllda inför vintern, trots att oktober inleddes med ökad nederbörd och avslutades något torrare än normalt. Detta ger utrymme för vattenkraften att fungera väl under höst- och vintermånaderna.

 

  • Priserna på el var blandade under oktober, med dagar med negativa priser, särskilt under helger med kraftiga vindar. Månadens högsta priser noterades den 23 oktober, medan det genomsnittliga månadspriset var det lägsta sedan november 2020.

 

  • Vindkraften, särskilt i södra Sverige, påverkade fortfarande elpriserna, medan solcellsproduktionen minskade på grund av det ökande höstmörkret. Trots inledningen av uppvärmningssäsongen höll det milda vädret tillbaka elanvändningen, men det fanns en topp i både förbrukning och pris under morgon- och tidig kvällstid.

 

  • Underhållsarbeten på kärnkraftverken i Sverige och Finland följde i stort sett sina planer, och de stora arbetena avslutades under oktober. Gaspriserna var oroliga under månaden och steg nästan 20%, drivna av oro för strejker i Australien och oron för situationen i Mellanöstern.

 

  • November förväntas ha något högre priser, med fortsatt nederbördsaktivitet, normala temperaturer och något lägre vindkraftsproduktion än normalt. Väder och eventuella problem i kärnkraftproduktionen kommer att vara de främsta faktorerna som påverkar priserna. För kunder med timprisavtal är det viktigt att vara uppmärksam och följa marknaden dagligen.

 

  • Sverige exporterar för närvarande en effekt på 2 000-5 000 MW till sina grannländer, och det finns möjlighet att följa elflödet inom och mellan länderna på Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet med ständigt uppdaterad statistik