21 okt 2014

Goda nyheter ger ny energi

Vi behöver goda nyheter. Vi behöver läsa om saker som ger oss hopp - om människor som bryter mark för andras bästa, om innovationer för mänskligheten och om natur som återhämtar sig. Vi på Skånska Energi vill bidra till en bättre värld genom att endast erbjuda förnybar el och smarta energieffektiva lösningar som t ex geoenergi. På andra ställen i världen händer det också bra saker. Här kommer ett urval att glädjas åt.

  1. Världen blir hela tiden bättre. Inte överallt och på alla områden, men generellt sett får människor det gradvis bättre. De lever längre, får bättre utbildning, är friskare, har bättre sätt att kommunicera och får allt fler av sina rättigheter tillgodosedda. Världens befolkningsökning är till exempel inte längre det gigantiska hot det en gång var, antalet barn i världen ökar inte längre utan ligger kvar på runt 2 miljarder. 700 miljoner människor har under de senaste 25 åren lämnat den extrema fattigdomen bakom sig. För 25 år sen dog 1 500 kvinnor varje dag i barnsäng och idag är denna siffra nere på knappt 800. Källa: Unicef

  2. Utsläppen av växthusgaser i EU har minskat med miljontals ton. EU-länderna har tillsammans minskat sina utsläpp med 19,2 % sedan 1990, vilket motsvarar Storbritannien och Italiens samlade utsläpp. Minskningen beror på omställningen till förnybar energi, minskade transporter och minskad industri. Källa: eea.europa.eue

  3. Jämfört med första kvartalet 2013 ökade mängden förnybar energi i Storbritannien med 43% under första kvartalet 2014. Källa: the Guardian

  4. Den globala solcellsindustrin växer snabbt. Från 5 GW till 150 GW på nio år. Nu ökar efterfrågan på solceller även i Asien. Länder som Japan, Australien, Indien, Thailand och Indien har kraftigt ökat sin efterfrågan. Källa: Solarbuzz
  5. 80% av energimixen i Nicaragua bestod tidigare av olja. Målet är att redan 2017 ersätta oljan med förnybar energi och man är på god väg. Källa: miamiherald.com

  6. Ett nytt världsrekord sattes när över 160 000 personer i Filippinerna nyligen planterade över 3,2 miljoner träd. Syftet är att återställa en del av landets skogar. Träden som planterades var både träd för hållbart skogsbruk och träd som ger kakao och gummi. Källa: phys.org

  7. Vårt livsviktiga ozonlager har enligt forskare på NASA stabiliserats och kan ha återhämtat sig helt 2070. Det betyder att Montreal-protokollet, som förbjöd användningen av klorfluorkarboner och andra föroreningar som bryter ner ozonlagret, har fått önskad effekt och kan inspirera vid klimatförhandlingarna i FN. Källa: NASA

  8. Nyligen beslöt Obama-administrationen att skapa världens största naturreservat. Reservaten som är belägna kring några avlägsna öar i Stilla havet är tre gånger så stora som Sveriges yta. I området kommer kommersiellt fiske, dumpning och gruvdrift vara förbjudet medan det är tillåtet med fritidsfiske och att besöka området med båt. Marinbiologer på bland annat Marine Conservation Institute kallar reservatet för ”extraordinärt” och ”historiskt”. Källa: National Geographic