14 jul 2017

Hur kan vi på lokal nivå bidra till de globala miljömålen?

Skånska Energi hade ett öra på plats i Almedalen för att lyssna och följda debatterna, diskussionerna och trenderna inom energi och miljöarbete.

Under veckan släpptes en kartläggning av sambandet mellan Sveriges miljömål och de globala miljömålen samt hur vi på lokal nivå kan bidra till att Sverige ska nå målen. Vi lyssnade på Annika Helker Lundström, Nationell miljösamordnare på Miljö- och energidepartementet, som berättade om sitt arbete.

Energisektorn, men också alla som förbrukar energi, har ett ansvar för att miljömålen nås. Annika Helker Lundström pekade på två viktiga framgångsfaktorer:

  1. Målsystemen behöver kopplas samman så att man får gemensamma delmål som går att följa upp.
  2. Näringslivet behöver vara involverat, därför behöver målen vara affärsdrivna. 

- Ska vi lyckas bibehålla det arbete vi har påbörjat måste vi jobba med miljömålen tillsammans, säger Annika.

Vidare menar Annika att en avgörande sak är att hjälpa och underlätta för företag hur man kan redovisa och kommunicera kring sitt miljöarbete. Att det finns en gemensam rapportering som alla förstår och kan arbeta med. En energideklaration kan vara en viktig del i denna.

På FN:s toppmöte i september 2015 beslutade man om Agenda 2030 för hållbar utveckling, då 17 globala mål och 169 delmål sattes. Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges arbete och genomförande av Agenda 2030.

Sverigesmiljömål.se finns en lista över hur företag kan bidra till att vi uppnår miljömålen. Nedan finns ett litet urval av de åtgärder som rekommenderas:

  • Genomlys företagets grundläggande affärsidé utifrån ett klimatperspektiv för att identifiera åtgärder med störst inverkan.
  • Öka effektiviteten i användningen av energi och råvaror.
  • Gå från fossila drivmedel till eldrift och till de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.
  • Gå från fossil el och energi till förnybar.
  • Gå från fossila råvaror till förnybara.
  • Designutveckla för återvinning, reparation och ökad livslängd.
  • Minska mängden avfall och öka andelen som går till återanvändning och materialåtervinning. 

Det diskuterades också hur implementeringen av FN:s ambitiösa hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 kan ske på nationell och lokal nivå. Åtgärderna i listan ovan kan alla göra, oavsett om du är ansvarig på ett företag eller om du helt enkelt vill värna om miljön hemma. Genom att göra både små och stora förändringar kan vi även på lokal nivå bidra till Sveriges och FN:s hållbarhetsmål.

Alla kan bidra

Vill du också bidra till att Sverige ska nå sina miljömål? Börja med din fastighet! Vi på Skånska Energi har sedan start arbetat med 100% förnybara källor. Nu fortsätter vårt hållbarhetsarbete vidare.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter