24 nov 2023

”Lura” din värmepump och spara pengar

”Lura” din värmepump och spara pengar! Det är i praktiken vad som sker när du tar hjälp av den smarta termostaten Ngenic Tune, styr din uppvärmning efter elpriset och minskar dina elkostnader.

”Lura” din värmepump och spara pengar? Jo, du läste rätt. Och nej, uppmana folk att luras är inget vi brukar göra. Men vi lovar att ingen – eller inget – kommer att fara illa och att det är för en god sak: nämligen att minska dina energikostnader.

Du behöver tre saker

För att ”lura” din värmepump och spara pengar på det behöver du tre saker:

  1. En värmepump.
  2. Ett timprisavtal på el.
  3. Den smarta termostaten Ngenic Tune.

Gör din smarta uppvärmning ännu smartare

Som du säkert vet så står uppvärmningen för den största delen av el- och energiförbrukningen i många hem. För många är också en värmepumpslösning den effektivaste och mest energisnåla uppvärmningsmetoden.

Att skaffa en värmepump är det enklaste sättet för många att snabbt minska sin elförbrukning.

Har du redan en värmepump så kan du med hjälp av timprisavtal och Ngenic Tune göra din smarta uppvärmning ännu smartare.

Använd elen när den är billigast

Även om du har en energisnål värmepump som hjälper dig förbruka mindre el, så påverkas ju din elkostnad också mycket av det aktuella elpriset. Vilket ju knappast undgått någon under de senaste årens häftiga elprissvängningar.

Den stora skillnaden mellan ett vanligt elavtal med rörligt pris och ett timprisavtal är att du med ett timprisavtal kan påverka din elkostnad

Ju mer av din elförbrukning du kan styra till de timmar på dygnet då elen är billigast, desto lägre blir din elräkning. Lyckas du väl, kan du minska dina elkostnader rejält jämfört med ett avtal med rörligt pris. Läs mer om timprisavtal här: Timpris på el (skanska-energi.se).

Ngenic Tune styr till lägsta elpriset

Ngenic Tune är ett system som hjälper dig att automatiskt styra din värmepump efter lägsta elpriset och optimera ditt värmesystem efter dina önskemål. Du anpassar systemet enkelt och smidigt direkt i mobilen genom Ngenic Tunes app:

Du kan ställa in din önskade inomhustemperatur och sedan aktivera elprisstyrning, så optimerar Ngenic Tune värmedynamiken i ditt hus utifrån dina val.

I appen kan du även ställa in din personliga komfortnivå: du anger hur mycket elprisstyrningen får påverka variationen i verklig inomhustemperatur i jämförelse med den inomhustemperatur du har valt.

Samtidigt som du får hjälp att minska dina elkostnader så får du även ett jämnare inomhusklimat med Ngenic Tune.

Läs mer om Ngenic Tune och hur du skaffar det här: Kombinera timavtal med Ngenic och spara pengar (skanska-energi.se).

Fungerar även med äldre värmepumpar

Det där med att lura värmepumpen då, hur var det med det? Jo, så här går det till:

  1. De flesta värmepumpar har en yttre temperatursensor, som avläser utomhustemperaturen och anpassar värmeproduktionen efter den. Lite kallare temperatur, lite mer värme till huset.
  2. När Ngenic Tune installeras, så ingår en styrenhet till värmepumpen, som gör att Ngenic Tune kan lura värmepumpen att utomhustemperaturen är en annan än den i själva verket är!
  3. På så vis kan Ngenic Tune få värmepumpen att producera mer värme när elpriset är lågt och mindre när elpriset är högt, samtidigt som din valda inomhustemperatur skall nås.
  4. Till skillnad från flera andra system är Ngenic Tune även kompatibelt med många lite äldre värmepumpar. Läs mer här: Är Ngenic Tune kompatibelt till mitt värmesystem? (skanska-energi.se)