1 feb 2018

Mindre risk för strömavbrott i Rinnebäck

I 40 års tid har Rinnebäck i Kävlinges östra utkant fått sin el från en 20 000 volts högspänningsledning, dragen ända från Skånska Energis stora transformatorstation i Södra Sandby.

En typisk luftburen elledning för landsbygden som var fullt ändamålsenlig i slutet av 1970-talet - då det inte fanns många hus i Rinnebäck.

Säkrare mot avbrott

Men under årtiondena som följt har en omfattande utbyggnad ägt rum i området, och idag har Rinnebäck växt ihop med Kävlinge.

- Elnätet i resten av Kävlinge är helt markförlagt och därmed säkrare mot strömavbrott. För Rinnebäcksborna har det ibland inneburit att de fått strömavbrott vid stormar eller oväder, medan strömmen varit kvar i områdena alldeles intill. Jag kan förstå om våra kunder undrat varför det är så! Men nu blir det snart bättre: med kablar i marken minskar risken för strömavbrott.

4 kilometer kabel

Det säger Daniel Schönström, projektledare hos Skånska Energis affärsområde Elnät som möter upp vid en av transformatorstationerna i området.

- Vi förbereder nu för att kunna koppla på Rinnebäck på Kävlinges stadselnät istället. För det krävs att vi gräver ner 3-4 kilometer 10 000 volts högspänningskabel i området, lite här och lite där, till, från och mellan de tio transformatorstationer vi har här.

Speciallösning för kunderna

Just här byts just idag själva transformatorn, från en anpassad för 20 000 volt till en som kan hantera även 10 000 volt, som är den spänning Kävlinges elnät håller.

- En speciallösning för att vi ska undvika ett längre strömavbrott för våra kunder under tiden vi bygger om nätet, säger Daniel.
En för dagen inhyrd kran lyfter först av taket på stationshuset, lyfter sedan ut den gamla transformatorn och lyfter in den nya. Två elmontörer från Skånska Energi jobbar snabbt med de olika kopplingarna, medan ett reservelverk ser till att försörja områdets elabonnenter med ström under tiden.

Klart i april

Skånska Energi har en långsiktig plan för att ersätta all luftburen högspänningsledning med markbunden elkabel. Omkopplingen av Rinnebäcks eldistribution är ett av de största elnätsprojekten för 2017 och 2018, och beräknas vara färdigt under april månad.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal