13 okt 2022

Nu byter vi ut alla gamla elmätare till nya smarta elmätare

Detta gör vi tillsammans med ONE Nordic, ett samarbete vi är väldigt glada för! Totalt 11.000 elmätare ska bytas ut under hösten och mätdata ska samlas in från 19.000 smarta elmätare för vidare hantering och analys.

När vi byter ut din elmätare får du en ny modell med säkrare drift och som dessutom ger dig möjlighet att vara mer aktiv i att energieffektivisera genom att styra din elförbrukning på ett smart sätt. De nya mätarna klarar timvis mätning – så att du lätt kan läsa av och följa din förbrukning på egen hand.

När byter ni hos mig?

Du kommer bli kontaktad och informerad i god tid innan bytet ska ske. Informationen kommer antingen via sms, mejl eller brev. Tips! Passa gärna på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Min Energi så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Vem kommer och byter min elmätare?

Vi köper denna tjänst från vår samarbetspartner ONE Nordic – en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenad och service inom energi‐ och industrisektorn. ONE Nordics tekniker kan alltid identifiera sig med ID-handling och du kan även kontrollera deras identitet genom att ringa till oss på kundservice. Bilarna är märkta med ONE Nordics och Skånska Energis logotyper.

FAQ byte av elmätare Manual för din elmätare