22 sep 2022

Risk för mycket höga elpriser – så skyddar du dig

Vi står inför en höst och vinter med risk för mycket höga elpriser. Här är aktuell information om elprisläget och vad du kan göra för att skydda din ekonomi.

Vi förstår din oro över elpriserna! Förra vintern ledde galopperande elpriser till flerdubblade elkostnader för många av våra kunder och abonnenter. Vi står nu inför en höst och vinter då risken tyvärr är stor att elpriserna når ännu högre höjder.
– Vi lider med och vill hjälpa våra kunder, men tyvärr kan vi inte råda över elpriserna. Och vi som elhandelsbolag tjänar heller inte mer på att elpriset är högt, säger Skånska Energis marknadschef Karin Holm.

Spara energi med nya vanor

Den billigaste kilowattimmen är den som inte används! Du kan göra mer än du tror för att spara mer el och mer pengar än du tror och se skillnad redan imorgon. Vi har ställt samman
10 snabba tips som hjälper dig att skapa smarta vanor som i sin tur minskar din elförbrukning och sänker dina kostnader. Läs om dem här

Har du koll på hur mycket en kilowattimme är? Här finns flera olika exempel.

Få koll på din energi med vår app

Det vi kan göra för att påverka våra elkostnader är att minska vår energiförbrukning. Med Skånska Energis app kan du få detaljerad koll på din elanvändning och tips på besparingar. Ladda ner appen i dag från Google Play, App Store eller där du brukar hämta appar. Sök på Skånska Energi bara.

Bakgrund: Varför är elpriserna så höga?

Oron på elprismarknaden är just nu mycket stor med mycket stora prissvängningar från dag till dag och från timme till timme. Priserna svänger både upp och ner, men från en historiskt hög prisnivå. Prisutvecklingen i Sverige och i synnerhet södra Sverige hänger nära ihop med situationen i våra grannländer. Energisituationen i Europa som helhet är mycket ansträngd. De viktigaste orsakerna till höga elpriser just nu:

  • Osäkerheten kring tillgång på gas och kol från Ryssland. Gas- och oljepriserna har i nuläget stor inverkan på elpriserna, något man från såväl svensk nivå som EU-nivå arbetar för att förändra.
  • Minskad tillgång till kärnkraftsel i södra Sverige. Reaktorn Ringhals 4 är oplanerat ur drift fram till slutet av januari 2023, samtidigt som reaktorn Forsmark 1 är avstängd för årligt underhåll fram till den 11 oktober.
  • Från och till lite blåst och därmed minskad produktion av vindkraftsel.

Bakgrund: Hur bestäms elpriserna?

Elpriserna sätts på den nordiska elmarknadsbörsen Nord Pool. Skånska Energi som elhandelsbolag tjänar inte mer på högre priser. Så här funkar det:

  • Vi köper in el från Nord Pool och säljer den vidare till våra kunder till samma pris.
  • Våra intäkter kommer från den fasta månadskostnaden för elavtalet samt för det påslag på 3,2 öre exkl moms vi gör på varje kilowattimme.
  • Påslaget är precis detsamma oavsett om elen kostar 44 öre/kWh som i december 2020 eller 199 öre/kWh som i december 2021.

Se över din uppvärmning

För de flesta hushåll står uppvärmningen för den största delen av elförbrukningen. Genom att byta till en effektivare uppvärmningslösning kan du spara mycket el och därmed mycket pengar. Och: ju högre elpriser, desto snabbare kan du räkna hem investeringen. Det snabbaste och enklaste sättet för många är att investera i en ny värmepump.
Läs mer om fördelarna med värmepump och hur du väljer rätt.

Timprisavtal – så blir det lönsamt

Det talas mycket om timprisavtal just nu som ett nytt sätt att minska sina elkostnader. Grundtanken är att du använder så mycket el som möjligt när elen är som billigast. Med ett timprisavtal får du elpris per timme i stället för per månad. Du betalar det pris som elen har precis när du använder den, varje enskild timme. Timprisavtal passar dig som bor i villa eller radhus och kan styra och planera din elförbrukning till lågpristimmarna.
Läs mer här

Vi säger inte upp fastprisavtal!

Den senaste tiden talas det också om att elhandelsbolag skulle kunna säga upp fleråriga bundna elhandelsavtal, med hänvisning till elprisläget som ”fore majeure”, det vill säga en större, oförutsedd och exceptionell händelse. Vi på Skånska Energi är certifierade för Schysst Elhandel och har inte någon som helst avsikt att ens överväga tanken på att tvångsavsluta bundna avtal med våra kunder.

På vår blogg finns många fler tips