12 jan 2022

Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

"Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad."

Än har vi inte svar på alla dina frågor

Vi bevakar och följer frågan intensivt. För närvarande kan vi inte svara på alla din frågor, utan vi har inte mer fakta/information än det som nämndes på dagens presskonferens och som du hittar här.
Ny och uppdaterad information kommer så snart vi vet mer. 

Kompensation för höga elpriser

I ett pressmeddelande från Finans- och Infrastrukturdepartementen den 12 januari 2022 kan vi läsa följande positiva nyheter.

"Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.". Läs hela meddelandet här.

Vilka omfattas? Vem får stödet?

Elprisstödet är till för

  • Privatpersoner
  • Baseras på hushållets elförbrukning och inte boendeform.
  • Riktas till villa- och radhusägare men även till dig som bor i lägenhet.
  • Din förbrukning ska överstiga 2 000 kilowattimmar per månad (december, januari, februari) för rätt till maxbeloppet.
  • Gäller oavsett om du har rörligt eller bundet avtal.

Regeringen räknar med att stödet påverkar 1,8 miljoner hushåll.

För att få en uppfattning av hur många kilowattimmar du förbrukar så kan du titta på din senaste elräkning.

Min Energi kan du se hur mycket du har förbrukat de senaste månaderna.

När kommer pengarna att betalas ut?

Regeringen kommer att sitta i samtal med branschföreträdare de närmsta veckorna för att mejsla ut detaljerna. Som det ser ut i dagsläget kommer det att dröja ett par månader innan förslaget är på plats och likaså kompensationen till landets elkunder.

Måste jag ansöka för att få stöd?

Nej. Det kommer att ske automatiskt till elhandelskunder som är privatpersoner vars elförbrukning överstiger 2 000 kilowattimmar. Men det är som sagt fortfarande oklart hur och när pengarna kommer att betalas ut.

Påverkar mitt elavtal stödet?

Nej. Oavsett om du har rörligt eller bundet (fast/mixat) elhandelsavtal påverkar det inte din möjlighet att få stöd. 

Många ringer/mejlar kundservice - ber om förståelse och tålamod

Vi har för närvarande ett mycket högt tryck på kundservice. Många är oroliga och har frågor och vi ber om ursäkt för mycket långa väntetider på telefon och mejl. Vi gör vårt bästa för att besvara alla frågor så fort vi kan. Tack för din förståelse och tålamod.

Vad gäller stödet har vi för närvarande har vi inte mer information än det som sades på presskonferensen.

Pressmeddelande Regeringen Därför är elen väldigt dyr just nu