26 sep 2017

”Skönt att slippa sicksacka med skördetröskorna”

Hållbarhet och långsiktighet är centrala begrepp för Skånska Energi. Så även för Axel Gyllenkrok, som driver Björnstorps och Svenstorps gods, det största markområdet inom vårt elnät.

Bit för bit ersätter Skånska Energi högspänningsledningarnas luftlinjer med markkabel, för ökad säkerhet och bättre drift. Fjolårets stora etapp var 9 kilometer vid Östra Odarslöv och Igelösa, mestadels åkermark tillhörande Svenstorps gods. Läs mer här

- För mig som lantbrukare är det en dubbel glädje, ja trippel. Elnätet blir säkrare, utsikten blir finare och vi kan arbeta effektivare på åkrarna. Nu slipper vi sicksacka med skördetröskorna! Våra tröskor är 12 meter breda och när det går elledning över åkrarna måste vi backa och köra runt stolparna fram och tillbaka. Vi är jätteglada att de försvinner!

Tre hundra års arbete

Det säger Axel Gyllenkrok, förvaltare för Björnstorps och Svenstorps gods, som med sina cirka 5 500 hektar är den i särklass största markägaren inom Skånska Energis elnätsområde. Han är elfte generationen Gyllenkrok som har som främsta livsuppgift att förvalta och utveckla godsen och dess verksamheter.
- Det är ett privilegium att få föra arbetet som min familj gjort i mer än tre hundra år vidare, men det är också ett stort ansvar. Och en balansgång: samtidigt som vi ska driva ett konkurrenskraftigt, modernt jord- och skogsbruksföretag måste vi bevara våra unika kulturhistoriska miljöer, marken och landskapet. Därför måste allt vi gör vara hållbart och långsiktigt.

Halm och flis istället för olja

För energins del innebär det att Björnstorp och Svenstorp i början av 2000-talet fasade ut oljeuppvärmningen och byggde ett eget kraftvärmeverk för förbränning av halm och flis. Kapaciteten på 7 megawattimmar täcker med god marginal de egna behoven. Överskottet går ut på fjärrvärmenätet och värmer bland annat upp delar av Genarp.

- Halmen kommer förstås från våra egna åkrar och flisen från våra egna skogar, oftast. När vi strör ut askan efter förbränningen på våra marker igen är kretsloppet komplett, och det känns bra.

Mer hållbart plöja mindre

Björnstorp och Svenstorp har några av landets största sammanhängande åkerarealer och är verkliga storjordbruk. Det hindrar inte att Axel Gyllenkrok har ett stort engagemang för att prova nya, hållbarare metoder för jordanvändning och jordbearbetning. Ett exempel är att plöja mindre.

- Den stora fördelen med plöjning är att jorden återställs efter odling. Nackdelarna är att jordens alla nyttiga organismer ”chockas” samtidigt som det går åt mycket energi i form av bränsle. Kan vi hitta effektiva sätt att bearbeta jorden mindre, så vårdar vi den bättre samtidigt som vi minskar energianvändningen, säger Axel.

- Att ansvara för den miljö man befinner sig i, för mig är det själva kärnan i begreppet hållbarhet.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter