27 sep 2023

Spotpris på el - det här behöver du veta

Här förklarar vi vad spotpris på el egentligen är och hur det fungerar – och varför det är extra viktigt att ha koll på för dig med timprisavtal.

”Spotpris på el.” Känner du igen uttrycket? Som begrepp är det ganska vanligt i all möjlig information om elavtal och elpriser. Det är däremot väldigt sällan det av sammanhanget framgår vad spotpris på el egentligen är och hur det fungerar. Nå, nu ska vi förklara det lite snabbt!

Det här är spotpris på el

Ett spotpris på el sätts för varje timme av varje dag året runt på den nordiska elhandelsbörsen NordPool. På så sätt blir spotpriset också marknadens grundpris: det är det pris vi och alla andra elhandelsbolag köper vår el för, från elproducenterna, på handelsplatsen NordPool.

Så sätts spotpriset på el

Spotpriset på el sätts för varje timme och priserna varierar efter tillgång och efterfrågan. Prisskillnaderna kan vara stora såväl under ett enskilt dygn som mellan olika dagar, veckor, månader eller år. Spotpriserna per timme sätts ett dygn i förväg. Senast 13.00 varje dag släpper NordPool elspotpriserna för varje timme kommande dygn. Spotpriset skiljer sig också mellan våra fyra elområden i Sverige.

Skillnaden mellan spotpriset och ditt elpris

Du kan inte själv köpa el till spotpris, eftersom du inte kan handla direkt från NordPool. I stället måste du som privatkund köpa din el via ett elhandelsbolag. Du kan inte heller någonsin betala bara spotpriset för din el (även om en del, oseriösa elhandelsbolag ibland påstår det på ett vilseledande sätt). Utöver spotpriset måste du nämligen betala en del anskaffningskostnader som vi som elhandlare har till elbörsen och myndigheter, kostnader för ursprungsgarantier och elcertifikat samt moms. Därtill kommer elhandelsbolagets fasta avgift och påslag per kilowattimme. Till din elnätsägare betalar du precis som vanligt kostnader för elöverföring, energiskatt och moms.

Spotpriset – extra viktigt för dig med timavtal

Har du timprisavtal betalar du precis vad elen kostar timme för timme (plus skatter, avgifter och påslag). Det innebär att det är mycket viktigt för dig att följa spotprisets utveckling – så att du kan du anpassa din elanvändning därefter. Ofta är spotpriserna lägre på natten, när elanvändningen är mindre, och kan du till exempel ladda din elbil eller köra tvättmaskinen då kan du spara en hel del pengar jämfört med ett rörligt elavtal.

Spotpris för dig med rörligt elavtal

För dig med ett ”vanligt” rörligt elavtal har spotprisernas förändring över dygn och vecka ingen större praktisk betydelse. Det elpris du betalar är ett volymvägt genomsnittspris för alla de olika spotpriser som varit föregående månad. Det kan däremot, förstås, vara intressant att ha lite koll på spotpriserna för att få ett hum om hur ditt elpris blir kommande månad.

Spotpris för dig med fast elavtal

För dig med ett bundet elavtal med fast pris över längre tid vågar vi påstå att spotpriset inte har någon som helst praktisk betydelse.

Saker som påverkar spotpriset

Som sagt: spotpriset på el styrs av tillgång och efterfrågan. Ju större efterfrågan och ju mindre tillgång på el, desto högre elpriser – och vice versa. Vad styr då själva tillgången på och efterfrågan av el? Svar: en rad olika faktorer.

Här är några av de allra viktigaste:

  • Vädret. Blåsigt väder är lika med hög tillgång på vindkraftsel, vilket brukar ge lägre elpriser. Perioder av regn är lika med välfyllda magasin till våra vattenkraftverk, som då kan producera mer, inte bara i stunden utan även över lite längre tid. Det kan innebära lägre priser och bidra till stabilare elprisläge.
  • Temperaturen. Ju kallare det är, desto mer el behöver vi till uppvärmning av hus, hem och lokaler, vilket förstås ger ökad efterfrågan på el – och därmed högre elpriser. Längre perioder av kyla tenderar även minska produktionen av vindkraftsel och vattenkraftsel, vilket också det kan bidra till högre elpriser.
  • Priset på utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter, som är EU:s styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser, varierar och kan stundtals påverka elpriset i ganska hög grad.

Blev du klokare? Vi hoppas det! Annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och funderingar som rör din energi :)