18 feb 2020

Ta kontroll över ditt elavtal! Så undviker du oschyssta elhandlare

Hur undviker du oschyssta elhandlare? Det snabba svaret är en riktig så kallad ”no brainer”: välj en som är schysst! Det vill säga Schysst elhandel-certifierad av branschen.

Det finns totalt cirka 140 elhandelsföretag på den svenska marknaden. Av dem är Skånska Energi bäst, förstås. Vi säljer bara 100% grön el och vi är certifierade för Schysst elhandel (vi var bland de första att bli det). Men de flesta andra är också rätt bra. En del däremot är mindre seriösa. Och några har försäljningsmetoder och avtalsvillkor som inte kan beskrivas som annat än oschyssta (och då uttrycker vi oss ändå milt). 

Råd från oss hur du tar kontroll över ditt elavtal

Här är våra råd för hur du tar kontroll över ditt elavtal och undviker att hamna i klorna på en oschysst elhandlare:

  1. Välj ett Schysst elhandel-certifierat bolag. Schysst elhandel är branschens egen certifiering för elhandlare. Schysst elhandel ställer höga krav på ärlig och tydlig information och prissättning - krav som bara seriösa elhandelsföretag klarar. När någon vill sälja el till dig, fråga alltid först: är ni Schysst elhandel-märkta? Blir svaret ”nej”, gå vidare.

  2. Håll koll på de svartlistade elbolagen. Konsumenternas Energimarknadsbyrå har en lista över de elhandelsföretag som fått flest klagomål under de senaste 12 månaderna. Listan uppdateras regelbundet och räknar flest klagomål i relation till antal kunder. Du hittar listan här.

  3. Säg inte "ja" på gatan eller på telefon. Ta inte några förhastade beslut när du blir kontaktad av elhandelsföretag per telefon eller på gatan. Ingå aldrig avtal på stående fot, utan be om jämförspris och jämför själv i lugn och ro.

  4. Titta alltid på jämförspriset. I det så kallade jämförspriset måste alltid hela kostnaden finnas med. Då ser du vad du verkligen får betala, till exempel vilka avgifter som tillkommer utöver kostnaden för själva elen. Får du inget klart och tydligt svar om jämförspris: gå vidare. 

  5. Läs på och lär mer. Här vill vi igen hänvisa till Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som är en oberoende vägledare om el, gas och fjärrvärme. På byråns hemsida finns precis all information samlad om att teckna elavtal, lagar och regler, konsumenträtt med mera.

Vi hjälper dig!

Behöver du hjälp att jämföra elavtal, ta fram exakt jämförspris eller att förstå vad olika villkor innebär? Kontakta oss, vi hjälper dig kostnadsfritt!

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal