15 dec 2022

Timpris på el eller rörligt elpris – vad är bäst?

Timpris på el eller rörligt elpris? Här får du veta skillnaden, fördelar och nackdelar och vilket elavtal som passar dig bäst.

Timpris på el. Allt fler pratar om det – och allt fler provar det. Med ett timprisavtal för din el kan du spara en hel del pengar på att styra din elanvändning till de billigaste timmarna. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett timpris och ”vanligt” rörligt elpris – och hur fungerar det rent praktiskt? Det ska vi reda ut här lite snabbt.

Timpris på el och rörligt elpris – vad är skillnaden?

 • Idag har de flesta svenskar ett elavtal med rörligt pris. Med ett avtal med rörligt pris betalar du ett genomsnittspris för hela månaden. Det innebär att du får ett nytt elpris varje månad.
 • Med ett timprisavtal på el mäts din elanvändning per timme, och prissätts med elpriset för samma timme. Du får ett nytt elpris varje timme på dygnet, och du betalar det pris som elen har precis när du använder den. Rörligheten är alltså mycket större med ett timprisavtal.

Timpris på el – fördelar och nackdelar

Under ett dygn kan elpriserna variera mycket, ja väldigt mycket, mellan olika timmar. Normalt sett är elen billigast nattetid, sen kväll och tidig morgon.

 • Fördelen med ett timprisavtal är att du kan anpassa din elanvändning efter aktuellt elpris och på så sätt spara en hel del pengar jämfört med till exempel rörligt elpris. Det gör du genom att styra över så mycket av din elanvändning som möjligt till de billigaste timmarna.
 • Nackdelen med timprisavtal är att om du inte lyckas förlägga en stor del av din elanvändning till de billigaste timmarna så riskerar du att få högre kostnader jämfört med rörligt pris.

Timpris på el – smarta verktyg hjälper dig

Att på egen hand hålla reda på elpriset timme för timme och manuellt planera och styra förbrukningen kräver mycket tid och engagemang – alltför mycket för de flesta. Dessbättre finns bra hjälp att få av olika smarta verktyg. Till exempel:

 • Smarta hem-system som automatiskt läser av när elen är som billigast och styr användningen av de enheter du vill dit.
 • Smart elbilsladdare som på samma sätt automatiskt kan styra laddningen av din bil till de billigaste timmarna.

Appen Min Energi ger dig koll

Skånska Energis app Min Energi är ett utmärkt smart verktyg för sig som väljer timprisavtal:

 • I Min Energi kan du se aktuella timpriser och få en prognos för nästkommande dygn. Du får också detaljerade data över din aktuella och historiska förbrukning – allt för att du inte ska få några obehagliga överraskningar.
 • I Min Energi finns ett flertal smarta hem-verktyg integrerade, vilket ger dig stora möjligheter att styra din elanvändning direkt från appen: inte bara till exempel tvättmaskin och belysning utan även uppvärmning, elbilsladdning och solceller.
 • Genom funktionen familjedelning kan inte bara du följa och styra hushållets förbrukning utan alla du bor med kan engagera sig och ta en aktiv roll.

Timpris vs rörligt pris – vilket är bäst för dig?

Timpris eller rörligt pris, vilket som är bäst för dig, ja, det är något du först som sist måste avgöra själv. För att sammanfatta:

 • Har du möjlighet att styra över en stor del av din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är lägst kan timprisavtal verkligen löna sig. För många förutsätter det också att du kan ta hjälp av smarta verktyg att hålla koll på elprisets svängningar timme för timme och få hjälp med att planera och styra din förbrukning.
 • För dig som inte kan – eller vill! – styra över en stor del av din elförbrukning till de billigaste timmarna och inte heller har tillgång till smarta verktyg för att göra det, så är chansen stor att ett ”vanligt” elavtal med rörligt pris blir både tryggare och förmånligare.

Läs mer om våra elavtal här: Teckna elavtal här (skanska-energi.se)

Läs fler smarta tips och råd på vår blogg Kan timprisavtal passa mig