12 sep 2014

Vad är det för fel på vädret?

Vilken sommar vi har haft med rekordvärme i hav och sjöar! Med soliga dagar och tropiska kvällar när man kunnat sitta ute och njuta.

Störtregn, hagel och Sveriges genom tiderna värsta skogsbrand satte värmen i ett större perspektiv. Något är annorlunda.

Forskarna har vetat det länge – att effekterna av våra höga utsläpp av växthusgaser redan börjat påverka vädret så att det blir mer extremt. FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport som kom i våras har författats av 309 ledande forskare från 70 länder. I den beskrivs vikten av att kraftfullt minska utsläppen av koldioxid och vad som händer om vi inte gör det. Om temperaturökningen blir större än två grader förutspås enorma konsekvenser för framtida generationer.

EU:s medlemsländer har enats om en gemensam klimatpolitik som utgår från att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. Om tvågradersmålet ska vara möjligt att nå behöver de globala utsläppen:

 • börja minska senast 2020
 • halveras till 2050 jämfört med 1990 års nivå
 • minska till nära noll vid slutet av detta århundrade

Vad kan du göra? Du kan klimatsäkra:

1. Minska dina utsläpp genom att:

 • Välja förnybar energi i alla lägen där det är möjligt. Teckna elavtal med 100 % förnybar energi om du inte redan gjort det.
 • Se över hur du transporterar dig – promenera, cykla, välj el-cykel, åk kollektivt.
 • Se över hur du konsumerar: Finns det begagnat, miljöcertifierat eller att låna/hyra?

2. Se om ditt hus genom att:

 • Se över ditt värmesystem. Värmepumpar minskar dina energikostnader och är driftsäkra.
 • Se över hängrännor och stuprör på din fastighet, eller be din hyres- värd. Kolla så att de är rensade, att de är hela och att de inte mynnar ut för nära grunden.
 • Lägga gröna tak där du kan. De suger upp 50-75 % av regnvattnet och minskar kraftigt risken för översvämningar. Går bra att kom-binera med solenergianläggningar.
 • Plantera mer träd om du kan. Både på din tomt och som en klimat- kompensation via t ex “Vi Skogen” för att balansera dina utsläpp.

3. Var extra varsam med vattnet. Både torka och översvämningar stressar dricksvattenförsörjningen:

 • Välj ekologiska livsmedel – de ger inga utsläpp av bekämpningsmedel i grundvattnet.
 • Installera intelligenta vattenventiler som reducerar vatten- och energiförbrukningen med upp till 50%, utan att minska komforten.