15 aug 2022

Vi har bara 100 % förnybar el – alltid!

Inte en kilowattsekund smutsig fossilel riskerar du köpa när du väljer el från Skånska Energi. Vi har bara 100 % förnybar el och energi, dygnet runt, året runt. Läs mer hur det funkar här.

Vi går hela vägen

Ja ”grön el” på riktigt pratar vi om. För vi tycker att skillnaden är viktig och faktiskt rätt stor mellan att…

  1. Erbjuda förnybar el men samtidigt också sälja fossilel och/eller kärnkraftsel – så som många elbolag faktiskt gör. Och att
  2. Gå hela vägen och säga blankt nej till alla former av smutsig el – som Skånska Energi gör. Vi arbetar bara med förnybar energi. Det har vi gjort sedan 2010 och det är vi stolta över.

Skillnaden på fossilfritt och förnybart

Fossilfri el. Förnybar el. Det låter ju bra både och är väl typ samma sak? Nja, inte riktigt. Se här:

  • Förnybar el innebär att elen kommer från källor som inte tar slut utan förnyas hela tiden.
  • Fossilfri el innebär el som inte kommer från fossila bränslekällor som olja, kol eller gas.
  • Solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle är exempel på energikällor som är både förnybara och fossilfria.
  • Kärnkraft däremot är fossilfri men inte förnybar. För att producera kärnkraft används uran, som bryts i gruvor och finns i begränsad mängd på jorden. Uran är liksom de fossila bränslekällorna kol, olja och gas en resurs som kommer att ta slut.

Du väljer vilken el som produceras

När du väljer elavtal väljer du vilken el som ska produceras för att motsvara din elförbrukning. Så, även om det som sagt släppts in en del smutsel i vårt nät senaste tiden så påverkar det inte ditt beslut att välja förnybar el.

För visst väljer du förnybar el? Klart att du gör!

Aktuella elavtal finns här Vi är certifierade som schysst elhandel