Använd energin optimalt

Energioptimering som alla vinner på

Energi och miljökraven blir allt hårdare vilket gör att även kraven på dig som fastighetsägare ökar. Priset på energi stiger och utgör därför en allt större del av driftkostnaderna.

Genom att kartlägga och analysera energianvändningen i din fastighet kan vi ta fram lösningsförslag för att minska energianvändningen och således även driftkostnaderna.

Vi brinner för att producera och nyttja grön energi och även skapa förutsättningar för att optimera energianvändningen så att vi tillsammans kan bygga en hållbar framtid. Genom att erbjuda energioptimerande tjänster som upprätthåller en drift med hög prestanda och lägre driftskostnader kan vi gemensamt skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter.

Maximal funktion

Med energioptimering säkerställer vi att det befintliga systemet fungerar så bra som möjligt ur energi- och driftsperspektiv. Energioptimering är en färskvara och vi rekommenderar därför att alltid se över och justera driftparametrar i samband med att en fastighet, lokal eller verksamhet förändras.

Vi hjälper dig att hitta rätt åtgärd för din fastighet. 

Energioptimering ser olika ut för olika fastigheter och verksamheter. Det finns dock en potential i de flesta byggnader att sänka energianvändningen och så även driftskostnaderna. Detta kan göras genom att ta vara på den värme som utvinns i andra system. På så sätt kan gratisenergin som kommer av verksamheten i fastigheten utnyttjas. För att sänka energianvändningen kan driften för de tekniska installationerna optimeras genom att till exempel justera värmetemperaturen, vatten- och luftflöden och eller anpassa drifttider. I vissa fall kan det även vara av intresse med större energisparåtgärder som att datorisera drift, installera möjligheter för värmeåtervinning eller att byta ut ditt värmeförsörjningssystem.

Energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för hela fastigheten och verksamheten. Under den energioptimerande processen kontrollerar vi alltid att inga interna system motverkar varandra.

Flera fördelar

Det finns alltså flera relevanta anledningar för er som fastighetsägare och företagare att energioptimera er verksamhet och fastighet. Energioptimering bidrar inte enbart till sänkta energi- och driftskostnader utan även till en stabil och komfortabel innemiljö, förlängd livslängd hos de tekniska anläggningarna samt en minskad miljöpåverkan.

Vi tar fram det mest lönsamma åtgärdspaketet för fastigheten genom att erbjuda:

  • Driftanalys och driftövervakning
  • Energiberäkningar och energikartläggning
  • Flödesmätningar och injusteringar av de tekniska installationerna
  • Installation av värmeåtervinningssystem
  • Byte av värmekälla

Vill du veta mer? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig!

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg