Underjordisk värme med imponerande utväxling

Energi som hämtas från marken

Geoenergi är ett samlingsnamn för bergvärme, jordvärme och grundvattenvärme. Energin kan användas till uppvärmning och komfortkyla till alla typer av fastigheter.

Bergvärme, jordvärme och grundvattenvärme har alla en imponerande utväxling. För varje kWh el som går in i systemet får fastighetsägaren ut 3–5 kWh värme och upp till 40 gånger mer kyla. Systemen är slutna och innehåller få rörliga delar vilket innebär litet behov av underhåll. Väljer du en geoenergianläggning till din fastighet är investeringen normalt återbetald inom 5 till 10 år.

I kombination med el producerad med vattenkraft eller sol blir hela installationen 100 % förnybar, det vill säga helt fri från koldioxidutsläpp. Väljer du en geoenergilösning på entreprenad anpassat till din fastighet är investeringen normalt återbetald inom 5 till 10 år.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig!

Mer om geoenergi

Bergvärme innebär att man borrar ett eller flera hål och för ner en kollektorslang som fylls med vatten och bioetanol som cirkulerar i slangen och hämtar energi från berget. Kollektorslangen kopplas ihop med värmepumpen och blir ett slutet system som kräver minimalt med underhåll. Detta system kan även användas för extremt energisnål kyla under sommaren.

Jordvärme är samma princip som bergvärme fast man gräver ner slangen på ca 1 meters djup och återvinner energin ytligare i marken istället för på djupet som i ett borrhål. För jordvärme krävs större fria ytor för att sol och regn skall kunna återladda marken.

Grundvatten innebär att man borrar ett eller flera hål och sänker ner en pump för att pumpa upp grundvattnet. Detta pumpas upp genom en växlare där värmen förs över till värmepumpen och husets värmesystem. Efter växlaren pumpas grundvattnet ner i borrade returhål. Man behöver alltså både upptagningshål och även borrhål för återföring av grundvattnet.

Värmepumpar för geoenergi

Värmepumpar som utvinner energin från berg, jord eller grundvatten kallas ofta vätska/vatten värmepumpar. Det är samma typ av värmepump oavsett om man borrar eller gräver ner slang.

  • Värmepumparna finns i en mängd storlekar och både stående och liggande modeller.
  • Värmepumparna väljs med största omsorg med hårda krav på driftsäkerhet och energisnål prestanda.
  • Värmepumparna är lätta att placera och installera. De kan också samköras med nuvarande uppvärmningssystem.
  • Hög kvalitet och prestanda eftersom all grundforskning och utveckling sker i leverantörens egna laboratorier och tillverkningen av viktiga komponenter sker i egna fabriker. 

Energismarta värmepumpar anpassas efter din fastighet och hjälper dig att spara kostnader samtidigt som du får ett behagligare inomhusklimat.

Intresserad av energilösningar för företag?

Fyll i formuläret och ange vad du är intresserad av. En av våra säljare kommer att kontakta dig inom kort.

Ja, jag vill veta mer!

Kontakta Energilösningar

Johan Skalin

Försäljningschef Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 (växel) johan.skalin@skanskaenergilosningar.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

Vi har stängt till 2024-08-05. Vänligen kontakta oss efter detta datum.

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning