Frågor och svar om Ngenic

FAQ - Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om Ngenic Tune och Ngenic Track.

1. Vad är Ngenic Tune?

Ngenic Tune kopplas till din värmepump och som tar hänsyn till bland annat temperatur, solinstrålning och husets värmedynamik ser till att du får en ökad komfort med en jämn och behaglig inomhustemperatur. Genom ett enkelt val i den tillhörande appen kommer värmepumpen också styras mot det s.k. elspotpriset från Nord Pool, vilket innebär att timmar med lägre elpris används i större utsträckning för värmepumpens drift, vilket bidrar till en lägre kostnad för din uppvärmning. För att få denna kostnadseffekt behöver du ha ett s.k. timbaserat elhandelsavtal.

2. Vad behöver jag för att Ngenic Tune ska fungera?

Du behöver ha ett värmesystem som är kompatibilitet. Sedan behöver du ha en internetuppkoppling och en dator med webbläsare eller en mobiltelefon som kör iOS (IOS 11.0 eller senare) eller Android (Android 5.1 eller senare). Har du en mobiltelefon med Windows Phone kan man också använda Ngenic Tune via den inbyggda webbläsaren.

3. Måste jag ha wifi?

Nej, de olika delarna i systemet Ngenic Tune kommunicerar med en annan radioteknik. Därför behövs bara en nätverkssladd från ditt modem eller router in i den gateway som ingår i Ngenic Tune för att tjänsten ska fungera.

4. Fungerar Ngenic Tune med mobilt internet?

Ja, så länge den gateway som ingår i Ngenic Tune kan anslutas till ett nätverksuttag (Ethernet) som alltid är uppkopplat.

5. Är mitt värmesystem kompatibelt?

Ngenic arbetar kontinuerligt med att utöka stödet för värmesystem. Kolla om ditt värmesystem är kompatibelt här. Om det visar sig att ditt system inte är kompatibelt kan du skicka e-post till Ngenic på support@ngenic.se för att höra om just ditt värmessystem finns planerat i det pågående arbetet.

6. Jag har redan en utomhus- och en inomhusgivare till min värmepump. Behövs Ngenic Tune?

Ngenic Tune är inte bara utomhus- och inomhusgivare utan det är ett system som också använder information om elpriset de kommande timmarna, väderprognos för området där du bor och annan information som du angett eller som mätningar i ditt hus uppvisat.

7. Fungerar Ngenic Tune i lägenheter?

Tyvärr, i dagsläget erbjuds endast Ngenic Tune för villor och fritidshus med internet och ett vattenbaserat värmesystem med värmepump, värmepanna eller fjärrvärme.

8. Hur kan jag köpa Ngenic Tune

Skånska Energi är återförsäljare av Ngenic produkter. Tillgången är begränsad och Skånska Energi förbehåller sig rätten att avsluta försäljningen om tillgången ej möjliggör leverans inom rimlig tid. Skånska Energi begränsar också antalet köp till en styck produkt per hushåll. För mer information kring beställning och betalningsvillkor samt de villkor som följer med beställningen

9: Vad ingår i köpet?

För Ngenic Tune får du tre vita dosor (gateway, styrbox samt innegivare), en app samt molntjänsten som tillsammans med nämnda produkter ger den beskrivna funktionaliteten. Genom Skånska Energis avtal med Ngenic garanterar Ngenic att du har tillgång till molntjänsten under mer än 5 år från det att produkten köptes. Dessutom får du kringutrustning i form av en tång, batterier i dosorna, ett gem i fall du skulle behöva återställa systemet genom att trycka på reset, en el-adapter till gatewayen, ett identifieringsverktyg som underlättar installationen, en nätverkssladd, en återställningsplugg samt en Y-sladd som används för att koppla in styrboxen mellan din nuvarande utomhusgivare och din värmepump.
Utöver Ngenic Tune kan du även köpa Ngenic Track. Ngenic Track kopplas till P1/HAN porten i din elmätare för att information om din elförbrukning bl.a. ska kunna visas i appen.
Utöver de villkor från Skånska Energi som du accepterar i samband med att du beställer produkten behöver du också acceptera Ngenics villkor i samband med att appen installeras. Ngenics villkor hittar du här

10: Vad kostar Ngenic Tune?

Priset för Ngenic Tune framgår vid beställningen. Erbjudandet gäller endast kunder som har eller tecknar Skånska Energis timavtal.

11. Kan jag installera Ngenic Tune själv?

Ngenic Tune är ett Iättinstallerat "pIug-n-pIay"-system. Det medföljer en interaktiv guide som du kan använda vid installationen och som bekräftar för dig "live" när dina dosor blir uppkopplade i systemet. Det tar normalt cirka 15-20 minuter att installera och få igång systemet om du har gjort de förberedelser som nämns nedan.

Här är en film som visar hur installationen går till.

Kanske känner du viss osäkerhet att själv installera styrenheten till din värmepump? Då kan du kontakta vår samarbetspartner Skånska Energilösningar som erbjuder installation av styrboxen som ingår i Ngenic Tune till fast pris till kunder i Skånska Energis och Skånska Energis nätområden. Kontakta Skånska Energilösningar på 046-12 00 24 eller 042-311 61 30 eller mejla vpservice@skanskaenergilosningar.se. Installationen kostar 1 875 kr alternativt 625 kr vid samtidig service av din värmepump.

12. Vad bör jag förbereda innan jag påbörjar installationen av Ngenic Tune?

Verifiera att du har en ledig port på din internet-router för att kunna koppla in den gateway som följer med produkten. Verifiera om din värmepump har en inomhusgivare och hur du kan koppla ifrån den exempelvis via tillhörande användarmanual eller via leverantörens support. Identifiera kabeln som går från utomhusgivaren till värmepumpen gärna i värmepumpens närhet.

13: Vad behöver jag för verktyg för att installera Ngenic Tune?

 • En stjärnskruvmejseI för att sätta upp inomhusgivaren med (en vanlig stjärnskruv som ska in ca 1,5 cm i väggen).
 • En tång för att klippa av sladden till utomhusgivaren. Tången ingår i leveransen.
 • En internetuppkoppling
 • En dator med webbläsare eller en mobiltelefon som kör iOS (iOS 11.0 eller senare) eller Android (Android 5.1 eller senare). Har du en mobiltelefon med Windows Phone kan du också installera Ngenic Tune via den inbyggda webbläsaren.

14: Klippa sladden mellan värmesystemet och utomhusgivaren?

Ja, det är metoden Ngenic Tune använder för att komma i kontakt med ditt värmesystem. I stället för att du ska behöva öppna upp hela värmesystemet, har Ngenic löst det på det här enkla och smidiga sättet. Därmed är det också enkelt att återställa om du vill sluta använda Ngenic Tune.

15. Påverkas min nuvarande garanti på värmepumpen?

Eftersom Ngenic Tune styr på utegivarsladden så påverkar vi inte värmesystemet i sig, och därmed inte heller garantin på det.

16. Kan min värmepump skadas?

Din värmepump kan inte skadas av Ngenic Tune eftersom värmepumpen inte påverkas direkt av systemet, utan styrs genom sladden för utomhusgivaren. Dock har det visat sig att systemet tidigt kan upptäcka fel i värmepumpen som är svåra att hitta annars. Inte heller utomhusgivaren kan skadas av kopplingen till Ngenic Tune.

17. Hur styr Ngenic Tune?

Ngenic Tune styr genom att påverka den utetemperatur värmesystemet mäter, så värmesystemet ser en annan utetemperatur än det faktiskt är. På vissa värmesystem kan denna fiktiva utetemperatur synas på värmesystemets display.
Med flera inomhusgivare kan Ngenic Tune styra värmen i ditt hus ännu bättre! Du väljer själv vilka inomhusgivare som ska delta i styrningen och Ngenic Tune styr då husets värme efter ett medelvärde mellan dessa inomhusgivare. Varför inte ha en inomhusgivare på varje våning eller i några utvalda rum? Du får även full koll på historiken i mobilappen vilket kan vara användbart för att balansera värmen mellan olika delar av huset med hjälp av termostater eller golvvärmestyrning. Extra inomhusgivare köper du direkt från Ngenics shop.

18. Vilka parametrar tar Ngenic Tune hänsyn till?

Ngenic Tune styr på ett antal parametrar, till exempel lokala parametrar som:

 • Inomhustemperatur
 • Utomhustemperatur
 • SolinstråIning
 • Husets värmedynamik
 • Värmesystemets värmedynamik
 • Timpriserna från elbörsen Nord Pool i ditt prisområde om du valt att värmepumpen ska styras mot det så kallade spotpriset för el för att bidra till att sänka dina värmekostnader.

19. Hur fungerar Ngenic Tune om jag eldar med kamin någon gång?

Om Ngenic inomhusgivare sitter i närheten av kaminen så kommer Ngenic Tune att reagera på att det blir varmare och då minska värmen från värmesystemet. Olika kunder vill ofta att Ngenic Tune ska reagera lite olika på eldning i till exempel en kamin. Om man inte vill att värmesystemet ska sänka värmeproduktionen kan man placera inomhusgivaren längre bort från kaminen. En anledning till detta kan vara att det kan bli för kallt i vissa rum som är långt ifrån kaminen om Ngenic Tune reagerar för starkt. Ett annat sätt att lösa eventuella problem kan vara att tillfälligt ställa upp den önskade temperaturen i appen!

20. Hur fungerar Ngenic Tune med golvvärme?

Ngenic Tune fungerar bra med goIvvärme och kan även användas i hus som har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. Då golvvärmen ofta styrs av ett flertal trådlösa termostater så bör man höja dessa något i närheten av där man placerar inomhusgivaren. Därefter kan man även behöva höja i vissa andra rum. Prova dig fram och låta det gå ett par dagar mellan förändringarna. Man kan säga att Ngenic Tune styr husets värme som en helhet och termostaterna styr mer lokalt.

21. Hur fungerar elprisstyrningen?

Det fungerar så att Ngenic Tune försöker få värmesystemet att förbruka mer el när det är lågt pris och mindre när det är högt. Du kan ställa in hur mycket du kan acceptera att komforten påverkas. Om du accepterar större komfortvariation kan Ngenic Tune styra mer av förbrukningen till timmar med lägre pris. För att använda Ngenic Tune som kund hos Skånska Energi måste du ha ett timavtal.

22. Hur mycket kan jag spara på Ngenic Tune och hur jämn blir inomhustemperaturen?

Hur mycket du sparar på att använda Ngenic Tune och hur jämn inomhustemperaturen blir efter att du installerat Ngenic Tune beror på

 • Förutsättningar i ditt hus
 • Utomhustemperatur
 • Vind
 • Solinstrålning
 • Hur mycket du låter elpriset styra systemet i förhållande till att hålla en viss temperatur
 • Hur mycket elpriset varierar under dagarna.

Du får möjligheten att ge lite mer information om ditt hus när du är klar med installationen, information som du anger i appen och som används för styrningen.

23. Kan jag exportera data från Ngenic Tune?

Ja, du kan exportera data via appen. Data skickas till den mejladrss som du angett för ditt Ngenic-konto..

24. Vad är Ngenic Track?

Med Ngenic Track får du full koll på din energiförbrukning. Ngenic Track kopplas till din elmätare och skickar kontinuerligt upp data från din elmätare till Ngenics molntjänst. I mobilappen ser du effektdata i nära realtid samt även din historiska förbrukning. Ngenic Track är ett tillägg till Ngenic Tune och använder bl.a. den Gateway som ingår i Ngenic Tune. I Skånska Energis erbjudande ingår Ngenic Tune och Ngenic Track.

25. Vad behöver jag för att Ngenic Track ska fungera?

För att Ngenic Track ska fungera krävs det att du har Ngenic Tune installerad i ditt hus. För att Ngenic Track ska kunna få ut data från kundgränssnittet (HAN-porten) på din elmätare måste detta aktiveras av din elnätsleverantör. Är du kund hos Skånska Energis elnätbolag skickar du ett mejl till kundservice@skanska-energi.se med ditt anläggningsid och beställer aktivering av elmätarens kundgränssnitt. Detta är kostnadsfritt. Ditt anläggningsid framgår på din faktura från ditt elnätsbolag

26. Fungerar Ngenick Track med min elmätare?

Ngenic Track fungerar t.ex. för de nya elmätare (Sagemcom T211) som Skånska Energi installerat hos elnätskunderna med kundgränssnitt via s.k. HAN eller P1 port. Har du en annan elmätare kontaktar du vår kundservice för att byta ut den och därefter installera Ngenic Track. Viktigt att poängtera att Ngenic Track inte behövs för den grundläggande funktionen i Ngenic Tune. Känner du dig fortfarande osäker om din elmätare fungerar med Ngenic Track kan du höra av dig till Ngenics support via mejl support@ngenic.se.

27. Kan Ngenic Track placeras utomhus?

Ngenic Track ska användas så den inte utsätts för regn eller annat vatten. Om dosan sitter där det kan bli minusgrader bör batterierna bytas till AAA-batterier av litiumtyp.

28: Hur lång räckvidd ha Ngenic Track?

Ngenic Track kopplar upp sig mot den Gateway som ingår i Ngenic Tune. Räckvidden beror på en rad faktorer som till exempel typ av material i väggar och andra trådlösa nätverk. Ngenic Track har samma räckvidd som innegivaren till Ngenic Tune - ca 500m vid fri sikt.

29. Kan Ngenic Track identifiera olika laster?

Tyvärr inte i dagsläget. Just nu är Ngenic Track ett verktyg för visualisering av din förbrukning.

30. Kan jag exportera data från Ngenic Track?

Ja, du kan exportera data precis som för Ngenic Tune via appen.

31. Vad kostar Ngenic Tune?

Svar: Priset för Ngenic Track framgår vid beställningen.

32. Kan jag installera Ngenic Track själv?

Svar: Det är enkelt att installera Ngenic Track när du har installerat Ngenic Tune.

33. Går det att byta batteri i dosorna?

Ja, via appen får du information om när det är dags att byta batteri i någon av dosorna. Det är vanliga AAA batterier som används och som du ska byta till.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se