12 maj 2022

El- och gasmarknaden just nu

Elpriserna har fortsatt att ligga på en hög nivå under april månad, även om de inte riktigt varit uppe på de rekordnivåerna från i vintras.

Trots minskande elanvändning har priserna under de flesta timmar legat på höga nivåer, fast under kortare perioder med mycket vindkraft har vi kunnat se kraftigt fallande priser under enskilda timmar.

Begränsad överföringskapacitet

Den största anledningen till att vi i södra Sverige fortsatt får en priskoppling mot våra grannländer är den kraftigt begränsade överföringskapaciteten inom Sverige. Problemen förvärras i samband med årliga revisioner och underhållsarbeten på kvarvarande nordiska kärnkraftverk.

För närvarande är följande kärnkraftverk i revision:

  • Oskarshamn 3 (1400 MW, Sverige)
  • Forsmark 3 (1172 MW, Sverige)
  • Olkiluoto 2 (890 MW, Finland)

Tillgängligheten av kärnkraft har varierat mellan 64 och 101 procent. Under april fortsatte finska TVO att testköra Olkiluoto 3 (1600 MW, Finland). Under månaden har reaktorn producerat till nätet i omgångar, med en maximal produktion om 869 MW.

Vindkraft

Vindkraftsproduktionen var 10 procent lägre än normalt i Sverige under april men inom Sverige var skillnaderna betydande, där norra Sverige (elområde 2) levererade 2 procent över normalt och södra Sverige (elområde 4) 11 procent under normalt.

Nederbörden

April inleddes kyligt men fick en varmare och torrare avslutning. I snitt landade förbrukningstemperaturen för månaden kring normal nivå men med mycket mindre nederbörd än normalt. För närvarande är det ett betydande underskott på snö och vatten i de svenska och norska vattenkraftmagasinen.

Rubel och rysk gas

Den 1 april krävde Ryssland att den gas som importeras till EU skulle betalas i Rubel vilket fick marknadspriset att gå upp kraftigt och nå månadens högstanivå på 133 EUR/MWh.

Rädslan för att Ryssland skulle stänga av gaskranarna där och då var obefogad och gasen fortsatte flöda, vilket ledde till en prisnedgång i mitten av månaden.

Rekordhög import av flytande gas till Europa tillsammans med fortsatt rörbunden gasimport, hjälpte till att förbättra fyllnadsgraden i gaslagren som nu ligger på en nära nog normal nivå för årstiden.

Till sist stängde dock Ryssland gaskranarna till Polen och Bulgarien den 27 april, eftersom länderna vägrat att betala i Rubel. Marknaden är fortsatt nervös och vi kommer med största sannolikhet att se stora prisrörelser både uppåt och nedåt under kommande månader.

Omvärldens inverkan på europeisk ekonomi

Stort fokus ligger fortsatt på utvecklingen i Ukraina och gasförsörjningen till Europa, inflation och ränteutveckling samt nedstängningarna i Kina på grund av covid och dessa faktorers påverkan på europeisk ekonomi.

Vi ser ingen större ljusning i sikte gällande elpriserna tyvärr och som vanligt rekommenderar vi sparsamhet och att man ser hur och när man använder energi.

Har du möjlighet att vara aktiv och flytta elanvändning inom dygnet eller veckan kan ett timprisavtal på el vara ett alternativ för att undvika pristoppar i marknaden. För dig med mindre elanvändning rekommenderar vi rörligt avtal.

Läs mer om timpris på el Aktuella elpriser