3 maj 2018

Hur funkar det? Om strömavbrott

Thomas Frick från elnätsavdelningen svarar på fyra frågor om strömavbrott.

Vilka är de vanligaste orsakerna till ett strömavbrott?

- De flesta stora strömavbrotten som drabbar många kunder beror på problem på någon av våra högspänningsluftledningar. Vanligaste orsakerna är väder – storm på vinterhalvåret, åsknedslag på sommaren – eller att en fågel – ofta en svan – flugit in i en ledning. Små strömavbrott som drabbar ett fåtal kunder beror oftast på att en komponent i ett kabelskåp gått sönder. Tre av fyra strömavbrott som våra kunder anmäler beror däremot på att jordfelsbrytaren i det egna hemmet löst ut.

Vad gör jag om strömmen går i mitt hem?

- Om strömmen delvis fungerar behöver du sannolikt bara byta en säkring (propp). Har du ingen ström alls: kontrollera din jordfelsbrytare. Har den slagit ifrån, återställ den. Slår den ifrån igen, slå då ifrån alla säkringarna i din elcentral och slå till jordfelsbrytaren igen. Slå sedan till säkringarna igen en efter en tills du hittar den del som orsakar jordfelet. Har jordfelsbrytaren inte slagit ifrån, ring Skånska Energis växel på 046-507 00 och anmäl strömavbrottet.

Hur kan jag förbereda mig för ett strömavbrott?

- Skaffa koll på ditt elsystem! Var finns din elcentral (proppskåp) och din jordfelsbrytare? Vilka säkringar reglerar strömmen till olika rum och utrustning – till exempel spis, kyl och värmepump? Ha koll på ditt anläggnings-id, det vill säga det femsiffriga nummer som står på alla elnätsfakturor och oftast också på en liten vit skylt vid elmätaren. Bra att alltid ha hemma: extra proppar, ficklampa, tändstickor och stearinljus samt batteriradio.

Var hittar jag aktuell info vid strömavbrott?

- För dig som är elnätskund hos Skånska Energi finns den senaste informationen om våra strömavbrott alltid på vår webbplats och på vår Facebooksida. Och du är alltid välkommen att ringa till vår växel på 046-507 00 för personlig hjälp och information.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal