14 jun 2023

Nu sänker vi elnätsavgiften!

Den 1 juli 2023 sänker Skånska Energi Nät elnätsavgiften för privat- och företagskunder. En prissänkning som kommer dig som elnätskund till godo.

Skånska Energi fortsätter att rusta för framtiden. Ett smart och effektivt elnät är en förutsättning för energiomställningen i Sverige.

Elnätsavgiften går till att distribuera el samt att underhålla, driftssäkra och bygga ut elnätet. Idag har vi en hög leveranssäkerhet och vi fortsätter göra nödvändiga investeringar för att kunna ge våra kunder stabila elleveranser i framtiden.

Under våren har vi sett en glädjande utveckling: överföringskostnaderna för el har minskat avsevärt. Denna positiva trend öppnar upp möjligheter för oss att sänka elnätsavgiften, vilket i sin tur kan gynna hushåll och företag genom lägre elkostnader.

Från den 1 juli sänks elnätsavgiften

Skånska Energi Nät AB genomför en sänkning från 1 juli 2023 av elnätsavgiften för privat- och företagskunder. Sänkningen beror på lägre överföringskostnader från region- och stamnät. En prissänkning som kommer dig som elnätskund till godo. Elnätsavgiften sänks motsvarade 42 kr per månad för en villa med eluppvärmning, 10 kronor för en villa utan eluppvärmning och ca 4 kronor för en lägenhet.

Elnätsavgiften – vad, hur och varför? Goda nyheter ger ny energi