20 jan 2022

Ny information om elprisstödet - 20 januari

I en digital pressträff med finansminister Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar kom i morse mer information om elprisstödet. Se hela presskonferensen här!

Regeringen planerar att lämna förslag om ett anslag för elprisstödet i en extraändringsbudget tidigt i februari. Riksdagen beräknas därefter fatta beslut om ändringsbudgeten någon gång i slutet av februari.

Sammanfattning av förslaget

  • Ersättning till mer än 1/3-del av alla hushåll i Sverige med fokus på småhus, villor och lägenheter med hög elanvändning under vintern.

  • Ersättningen betalas ut för kunder med en elförbrukning från 700 kWh/månad och sedan stegrande ersättning. De med lägst ersättning kan få 100 kronor per månad – totalt 300 kronor. Högst ersättning får kunder på över 2000 kWh/månad som får 2 000 kronor per månad – totalt 6 000 kronor.

  • Totalt kostar förslaget ca 7 miljarder kronor. Förslagets utformning har sin grund att utan tidskrävande lagändringarmed och med enkel administration nå berörda kunder så snabbt som möjligt. Detaljer kan förändras efter dagens diskussioner i Riksdagen.

  • Elnätsföretagen hanterar ersättningen genom kreditering av kundernas elnätsfakturor. Ansökan om att få pengar för utbetalning kan ske tidigast från slutet av februari, vilket kan i bästa fall betyda att återbetalningen sker med mars- eller aprilfakturan. Allt beroende på hur snabbt elnätsföretagen får ersättningen och har en lösning på plats.

  • Oppositionens förslag om en retroaktiv sänkning av energiskatten bedöms som för administrativt komplicerat och kräver ändringar i energiskattelagstiftningen.

Så mycket ersättning kan du få

Utbetalningen görs av ditt elnätsbolag. Du som kund ska INTE ansöka ersättningen utan det sker förmodligen som en kompensation på din elnätsfaktura.

Stödet betalas ut utifrån en trappa som avser förbrukning per månad, för perioden december 2021 - februari 2022.

Elanvändning per månad (kWh)

Föreslaget belopp i kronor/mån

700-899

100

900-999

200

1000-1099

300

1100-1199

400

1200-1299

500

1300-1399

700

1400-1499

 900

1500-1599

1100

1600-1699

1300

1700-1799

1500

1800-1899

1700

1900-1999

1900

över 2000

2000

Elprisstödet är ännu ett förslag från regeringen och innan stödet kan genomföras måste det till ett beslut i riksdagen.

Beslut om ersättningen i slutet av februari

Riksdagen beräknas att fatta beslut om denna så kallat ändringsbudget i slutet av februari. Efter riksdagsbeslut kan elnätsbolagen söka om ersättning till berörda kunder och först därefter kan vi som elnätsbolag administrera stödet. Det blir troligen som en kreditering på elnätsfakturan.

Definitiv tidpunkt då berörda hushåll får sitt stöd beror på:

  • Ansökningstid hos Kammarkollegiet
  • När vi som elnätsbolaget får ersättningen
  • När ersättningen i förhållande till din elnätsräkning skickas.
Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen Vi förstår din oro över elpriset